اولين نمايشگاه بين المللى و تخصصى مواد ساختمانى و غذایی افغانستان در کابل برگزار گردید

شرکت مدیریت نمایشگاهی کابل گرین به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان اولین نمایشگاه بین المللی و تخصصی مواد ساختمانی و غذایی افغانستان را از تاریخ  ۳ – ۶  سنبله ۱۳۹۴ برای چهار روز در هوتل ممتاز محل شهر کابل برگزار نمود.

دریافت فایل