اتاق برای 1000 فامیل بی بضاعت مواد غذایی توزیع نمود

به سلسله کمک های اتاق در ماه مبارک رمضان برای مستمندان و فامیل های نیازمند،  ابنبار اتاق از منبع صندوق سخاوت برای 1000 فامیل که عموماً متشکل از اجیران دفاتر دولتی، فامیل های شهدا و جانبازان و کارگران شاروالی بودند، مواد غذایی توزیع نمود. این مواد غذایی شامل یک بوری آرد ۵۰ کیلویی،‌ یک بوری برنج 24 کیلویی، یک قوطی روغن 5 کیلویی می باشد.

دریافت فایل