امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره ملی ستندرد (انسا) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان

تفاهم نامه همکاری میان اداره ملی ستندرد (انسا) و اتاق تجارت و صنایع به هدف تقویه همکاری ها در عرصه تدوین و تطبیق ستندرد ها در کشور به امضا رسید. تفاهم نامه متذکره از جانب محترم پوپل زی پوپل رئیس عمومی اداره ملی ستندرد و محترم عتیق الله نصرت رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع به امضا رسید.

دریافت فایل