پنجمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک

اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً با انجمن صنعتکاران و تاجران افغان – ترک ATSIAD به سلسله نمایشگاه های چهار سال گذشته، پنجمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک را از 1 – 4 ثور 1394 در کابل تدویر می نمایند.

دریافت فایل