زنان تجارت پیشه افغان از برنامه آموزشی امریکا به هدف "با تعهد بسوی پیشرفت" فارغ گردیدند

شهر اوکاهوما- 15 مارچ، 2015 –  24  بانوی تجارت پیشه افغان با عزم راسخ در مراحل زندگی شان برای تحصیل آزادی و باورمندی به توانمندی شان، آماده می شوند تا تاثیرات مثبت کاروبارشان را به جهان نشان دهند. این 24 بانو امروز طی یک محفل فراغت از دوره آموزشی 10 هفته ای با مضمون تهیه بزنس به اساس برنامه "تجارت مایه صلح" PEACE THROUGH BUSINESS توسط انستیتوت توسعه اقتصادی بانوان و با همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار شده بود، فارغ شدند.

دریافت فایل