همایش ملی اقتصادی افغانستان

همایش ملی اقتصادی افغانستان به ابتکار مشترک اتاق تجارت و صنایع افغانستان و حرکت - ادارۀ تسهیلات در محیط سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد. در این همایش تاجران، سرمایه گذاران و اقتصاددانان برجسته از نقاط مختلف کشور گردهم آمدند تا  چالش های فراروی سکتور خصوصی و راه حل های آن را تحلیل و به بررسی بگیرند.

دانلود