افغانستان برنده جایزه بین المللی اسکار قالین در نمایشگاه دموتکس آلمان شد

بزرگترین نمایشگاه بین المللی سالانه قالین و فرش از تاریخ ۲۱ – ۲۴ جدی ۱۳۹۲ در مرکز نمایشگاه های شهر هانوور کشور جرمنی برگزار گردید. در این نمایشگاه یک هزار و پنجصد شرکت بزرگ مولد و صادر کنند قالین از شصت کشور مختلف جهان اشتراک ورزیده بودند.

دریافت فایل