امضای تفاهمنامه میان اتاق و شرکت هوای آریانا جهت انتقال کارگو توسط طیاره

اتاق تجارت وصنایع  افغانستان و د آریانا افغان هوائی شرکت به حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور صادرات میوه‌جات تازه و خشک، نباتات طبی، سبزیجات، قالین، مواد صادراتی معدنی، صنایع دستی، محصولات حیوانی و سایر اموال تجارتی را به نرخ مناسب از طریق هوا، انتقال کارگو از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، میدان هوایی قندهار به میدان‌های هوایی دهلی و امرتسر کشور هندوستان و باالعکس آن تفاهمنامۀ انتقال کارگو توسط طیاره را روز چهار شنبه مورخ 10 جوزای 1396، امضاء نمودند.

دریافت فایل