بررسی نتایج کنفرانس ایکو در حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور جستجوی راه های مختلف، زمینه سازی تجارت و ترانزیت با کشورهای دیگر و بررسی نتایج نشست ایکو کنفرانس مطبوعاتی را با شرکت محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم الحاج بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم آذرخش حافظی معاون اتاق های سازمان ایکو، محترم الیاس عمر رئیس بنیاد همبستگی افغان – جرمن، محترم دکتور اصغر خیل منگل و تعدادی کثیری از تاجران، صنعتکاران و سایر اعضای سکتور خصوصی کشور و رسانه های ملی و بین المللی به روز سه شنبه 17 حوت 1395، در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

دریافت فایل