اتاق خواهان رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی میباشد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور انعکاس هر چه بیشتر مشکلات و پیچیدگی ها مانند اخاذی های غیر قانونی، خاک پولی، فیس های دوگانه وزارت فواید عامه (حق الوزن و حق الجریمه نقدی وسایط توناژ بلند) فیس های وزارت ترانسپورت، محصول خدمات شهری از طرف شاروالی کابل، اخاذی های غیر قانونی توسط وزارت امورداخله، مشکلات در گمرکات، انواع مالیات و  سایر مشکلات موجوده‌ی دیگر کنفرانس مطبوعاتی را به تاریخ 15قوس ۱۳۹۵ با اشتراک هیئت رهبری اتاق، تعدادی کثیری از تاجران و پیشه وران اصناف مختلف کشور و رسانه های ملی و بین المللی، برگزار نمود.

دریافت فایل