اعلامیه های مطبوعاتی

چهارمین سروی وضعیت کاروبار

"اثرات شدید جنجال های انتخاباتی بر کاروبار اقتصادی"

به اساس این سروی در جریان سه ماه گذشته شرایط کاروبار در کل بدتر شده است، اما شرکت های کوچک و متوسط از این وضعیت نامناسب کاروبار بیشتر آسیب دیده اند.

دریافت فایل

ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ حرکت قراردادی را به منظور تطبیق پروژه ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به امضاء رساندند. هدف اصلی ایجاد این مرکز رفع یکی از مشکلات عمدۀ سکتور خصوصی یعنی حل منازعات تجارتی می باشد.

دریافت فایل

نمایشگاه ملی تجارت و صنایع افغانستان افتتاح شد

نمایشگاه  ملی تجارت و صنایع افغانستان از تاریخ 28 الی 30 جوزای 1393 به مدت سه روز توسط شرکت تلنت با همکاری وزارت تجارت و صنایع، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حمایه از سرمایه گذاری (آیسا) در سالون ریاست نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان، برگزار گردید.

دریافت فایل


عقد تفاهمنامه همکاری میان اتاق و مرکز بین المللی متشبثین خصوصی (CIPE) پیرامون آجندای ساحوی کار و بار

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مرکز بین المللی متشبثین خصوصی (CIPE) تفاهم نامه همکاری در تدوین آجندای ساحوی کاروبار را به امضا رسانیدند. در قدم نخست، این سروی در ولایات ننگرهار بلخ هرات و صورت خواهد گرفت.

دریافت فایل


محترم محمد قربان حقجو از ریاست هیئت عامل اتاق استعفا نمود

محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق جهت پیوستن و حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از ریاست هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان رسماً استعفا نمود.

دریافت فایل

مرکز روابط تجارتی در اتاق افتتاح شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور دسترسی تاجران و سرمایه گذاران به معلومات معتبر تجارتی، ایجاد ارتباطات تجارتی فی مابین افغانستان و آمریکا و معرفی تجارب موفقیت آمیز تجارتی، مرکز روابط تجارتی را با همکاری ریاست تجارت ایالات متحده آمریکا ایجاد نموده است.

دریافت فایل


سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشان می دهد که اثرات جوی و تغییر فصل بر کاروبار متشبثین کوچک و متوسط، بخصوص در سکتور ساختمانی و خدمات بسیار زیاد می باشد. از همین رو وضعیت کاروبار در آستانه بهار ۱۳۹۳ به مراتب بهتر از ماه عقرب سال قبل بود.

بر اساس یافته های سروی وضعیت کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شرایط کاروبار برای شرکت های کوچک و متوسط در ولایت های کابل، بلخ و قندهار  نسبت به فصل گذشته به مراتب بهتر گزارش شده است اما هنوز وضعیت کاروبار این گروه از شرکت ها نسبت به شرکت های بزرگ نامساعدتر می باشد. گ نامساعدتر می باشد.

دریافت فایل


صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته 33 فیصد افزایش یافته است

علیرغمی که صادرات افغانستان با مشکلات متعددی روبرو می باشد، ولی بآنهم نسبت به سال قبل به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

دریافت فایل


کنفرانس آگاهی دهی سیستم تیر در کابل برگزار شد

کنفرانس آگاهی دهی سیستم تیر به منظور آشنایی نهادها و ادارات حکومتی ذیدخل در سیستم تیر، شرکت های بارچالانی، ترانسپورتی و تجارتی توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری اداره توسعه بین المللی آلمان GIZ درکابل برگزار گردید.

دریافت فایل


چهارمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک

اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً با انجمن صنعتکاران و تاجران افغان – ترک ATSIAD به سلسله نمایشگاه های سه سال قبل، چهارمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک را از 26 – 29 حمل 1393 در کابل تدویر می نمایند.

دریافت فایل


اقدام به غصب جایداد اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سوي غاصبین

اتاق هاي تجارت و صنایع افغانستان در سال 1363 به منظور اعمار مرکز بزرگ تجارتی در شهر کابل، موازي ده هزار متر مربع زمین را در بدل پرداخت 30 ملیون افغانی در محدودة ماستر پلان شهري در ساحۀ خیابان سابقه از شاروالی محترم کابل خریداري و پول آن در زمانش از طرف اتاقهاي تجارت به حساب شاروالی انتقال گردید که بلافاصله قرارداد اعمار آن با دستگاه ساختمانی افغانی که یک تصدي دولتی می باشد، به امضا و عملاً پروسۀ اعمار آن با هزینۀ صد ها ملیون افغانی آغاز گردید.

دریافت فایل

همایش ملی اقتصادی افغانستان

همایش ملی اقتصادی افغانستان به ابتکار مشترک اتاق تجارت و صنایع افغانستان و حرکت - ادارۀ تسهیلات در محیط سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد. در این همایش تاجران، سرمایه گذاران و اقتصاددانان برجسته از نقاط مختلف کشور گردهم آمدند تا  چالش های فراروی سکتور خصوصی و راه حل های آن را تحلیل و به بررسی بگیرند.

دانلود


نا امنی، کمبود زیرساخت ها (بخصوص کمبود برق) موانع اصلی کاروبار

دومین سروی کاروبار اتاق حاکی از آنست که خطرات امنیتی هنوز هم یک چالش عمده در برابر فعالان کاروبار اقتصادی می باشد. سایر چالش های مشترک درین سه ولایت کابل، قندهار و بلخ عبارتند از عدم دسترسی به زمین، سیستم غیر شفاف مالیه دهی و ضمانت های بسیار سنگین بانکی مورد نیاز در دواطلبی های عمومی.

دریافت فایل


گفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و فرایند تطبیق آن

اتاق تجارت و صنایع افغانستان محفلی تحت عنوان "گفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و فرایند تطبیقی آن" با همکاری GIZ برگزار نمود تا زمینه ای فراهم سازد که سکتور خصوصی کشور انتظارات و خواسته های خود در مورد شرایط فعلی کشور با دولتمردان و پالیسی سازان اقتصادی، شریک سازد.

دریافت فایل


صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته 49 فیصد افزایش یافته است

علیرغمی که صادرات افغانستان با مشکلات متعددی روبرو می باشد، ولی بآنهم نسبت به سال قبل به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

دریافت فایل