اعلامیه های مطبوعاتی

کنفرانس آگاهی دهی از سیستم مالیاتی برای متشبثین خصوصی

ریاست عواید وزارت مالیه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً کنفرانس آگاهی دهی سیستم مالیاتی برای متشبثین خصوصی را به تاریخ 41 دلو 4131 با حضور 451 تن از متشبثین خصوصی عمدتاً در سکتورهای کوچک و متوسط دایر نمودند.

دریافت فایل

متشبثین افغان هنوز از ناامنی، زیربناهای ضعیف و کمبود تقاضا رنج میبرند. اما خوشبینی نسبت به آینده، بیشتر شده است

کابل، افغانستان 11 دلو 1393. طبق سروی شرایط عمومی کاروبار که امروز توسط اتاق تجارت وصنایع افغانستان به نشر رسید، شرایط عمومی کاروبار در فصل خزان بهتر شده است. سه ماه قبل تجارت و سرمایه گذاری از اثر  بن‌بست انتخاباتی و جنجال های سیاسی در شرایط بسیار ناگوار قرار داشت. متشبثین وضعیت کنونی کاروبارشان را هنوز بدتر از عادی می‌خوانند ولی نسبت به شش ماه آینده بسیار خوشبین اند.

دریافت فایل


توسط برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان

نشست متذکره که به هدف متوصل ساختن تجارت با نیروی بشری توسط برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صالون کنفرانس های هوتل صافی لند مارک به روز چهارشنبه، 17 دسمبر 2014  برگزار میگردد.

دریافت فایل

اتاق با شرکت مالی اسلامی و مشورتی افغانستان و گروپ مشورتی اسلامی المعالی تفاهمنامه انکشاف بانکداری اسلامی را امضا نمودند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شرکت مالی اسلامی و مشورتی افغانستان و گروپ مشورتی اسلامی المعالی امارات متحده عرب تفاهم نامه ای به منظورانکشاف بانکداری اسلامی و تمویل سیستم مالی اسلامی در افغانستان از طریق کمپاین اگاهی عامه، به امضا رسانیدند.

دریافت فایل

ادامه مطلب...

اولین نمایشگاه بین المللی بازسازی افغانستان

اولین نمایشگاه بین المللی بازسازی افغانستان توسط اتاق تجارت و صنایع و شرکت بیکو و در هماهنگی با نهادهای مربوطه حکومت، از 27 الی 30 عقرب 1393 در خیمه لویه جرگه دایر شد.

دریافت فایل

سفر رئیس جمهور به پاکستان و نتایج مثبت در بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور

در سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به پاکستان، هیئت 35 نفری از جانب اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز ایشان را همراهی نمودند.

دریافت فایل

نمایشگاه محصولات هندوستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع هندوستان، وزارت تجارت و صنایع هندوستان و سفارت هندوستان در کابل، نمایشگاه محصولات هندوستان را از 11 – 13 عقرب 1393 (به مدت سه روز) در هوتل انترکانتنیتال برگزار می نماید.

دریافت فایل

اتاق و کنفدراسیون سرتاسری صنعت و تجارت چین تفاهم نامه ای امضا نمود

اتاق و کنفدراسیون سرتاسری صنعت و تجارت جمهوری چین تفاهم نامه را به منظور افزایش تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی بیشتر بین دو کشور، به امضا رسانیدند. محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق و محترم ونگ جین مین رئیس کنفدراسیون سرتاسری صنعت و تجارت جمهوری چین این تفاهم را به تاریخ 6 عقرب 1393 در بجینگ چین به امضا رسانیدند. این تفاهم نامه در سفری که اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان با رئیس جمهور احمدزی به کشور چین داشتند، منعقد شد.

دریافت فایل

نشست مقدماتی برای دهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا

اتاق تجارت مشترک افغانستان – امریکا با حمایت همه جانبه نهادهای همکار افغان خویش همچون اتاق تجارت و صنایع افغانستان و انجمن شرکت های ساختمانی، نشست مقدماتی به منظور آمادگی برگزاری دهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا را به تاریخ 6 عقرب 1393 در هوتل صافی لندمارک کابل دایر نمود.

دریافت فایل

کنفرانس اولویت های سکتور خصوصی برای اصلاحات

کابل، یکشنبه، 27 میزان، 1393 – نماینده های سکتور خصوصی افغانستان امروز در "کنفرانس اولویت های سکتور خصوصی برای اصلاحات" در کابل گردهم آمدند تا فهرست کوتاهی از اصلاحات عملی، قابل سنجش و واقعبینانه را شناسایی نمایند که برای رفع چالش های تجاری موثر واقع شده تا سبب تسریع اقتصادی گردد. پیشنهادات ارائه شده در این کنفرانس بعدا در میز مدور سکتور خصوصی در لندن پیشکش می گردد. نشست لندن قرار است در پایان سال 2014 روی مسایل افغانستان برگزار گردد که توسط حکومت های افغانستان و بریتانیا بصورت مشترک میزبانی می گردد.

دریافت فایل

چهارمین سروی وضعیت کاروبار

"اثرات شدید جنجال های انتخاباتی بر کاروبار اقتصادی"

به اساس این سروی در جریان سه ماه گذشته شرایط کاروبار در کل بدتر شده است، اما شرکت های کوچک و متوسط از این وضعیت نامناسب کاروبار بیشتر آسیب دیده اند.

دریافت فایل

ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ حرکت قراردادی را به منظور تطبیق پروژه ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به امضاء رساندند. هدف اصلی ایجاد این مرکز رفع یکی از مشکلات عمدۀ سکتور خصوصی یعنی حل منازعات تجارتی می باشد.

دریافت فایل

نمایشگاه ملی تجارت و صنایع افغانستان افتتاح شد

نمایشگاه  ملی تجارت و صنایع افغانستان از تاریخ 28 الی 30 جوزای 1393 به مدت سه روز توسط شرکت تلنت با همکاری وزارت تجارت و صنایع، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حمایه از سرمایه گذاری (آیسا) در سالون ریاست نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان، برگزار گردید.

دریافت فایل


عقد تفاهمنامه همکاری میان اتاق و مرکز بین المللی متشبثین خصوصی (CIPE) پیرامون آجندای ساحوی کار و بار

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مرکز بین المللی متشبثین خصوصی (CIPE) تفاهم نامه همکاری در تدوین آجندای ساحوی کاروبار را به امضا رسانیدند. در قدم نخست، این سروی در ولایات ننگرهار بلخ هرات و صورت خواهد گرفت.

دریافت فایل


محترم محمد قربان حقجو از ریاست هیئت عامل اتاق استعفا نمود

محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق جهت پیوستن و حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از ریاست هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان رسماً استعفا نمود.

دریافت فایل