شماره پنجم - عقرب 1394

در این شماره خواهید خواند:
- هیئت رهبري اتاق جلالتمآب رئیس جمهور را در سفر به قزاقستان همراهی نمودند
- رایزنی هاي انستیتوت شرق  غرب در راستاي توسعه تجارت افغانستان در منطقه
- نشست هیئت رهبري اتاق غزنی، جمعی از متشبثین سکتور خصوصی و جامعه مدنی با والی آن ولایت

دریافت خبرنامه