شماره چهارم - میزان و عقرب 1393

در این شماره خواهید خواند:
- سفر رئیس جمهور به پاکستان و نتایج مثبت در بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور
- ملاقات هیئت رهبري اتاق با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیوی
- نمايشگاه محصولات هندوستان در کابل برگزار گرديد