دومین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- حمله انتحاری و انفجار بزرگ در مقابل یکی از تاسیسات خارجی، خسارات هنگفتی را به شرکت تبسم وارد کرد
- اولین نمایشگاه کاریابی برای زنان در شهر کابل برگزار شد
- لابرتوارهاي آزمايش مواد نفتي در مرز اسلام قلعه افتتاح شد

دریافت خبرنامه