نهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- ورکشاپ مشورتی به منظور ایجاد یک محیط مناسب سرمایه گذاری – زون غرب، در ‏شهر هرات برگزار شد
- حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان، دستاوردی دیگر از اتاق مشترک افغان – پاک
- آتش سوزی در یکی از مارکیت های تجارتی شهر کابل ده ها میلیون دالر خسارت وارد نمود

دریافت خبرنامه