شماره اول - حمل 1397

در این شماره خواهید خواند:
- سی و یکمین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید
- ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با سفیر کبیر جمهوری خلق چین در کابل
- فرا رسیدن فصل میوه تازه و سبزیجات کشور و مشکل صادرات با پاکستان