شماره ششم - سنبله 1396

در این شماره خواهید خواند:
- انتقال 40 تن میوۀ تازه از طریق دهلیز هوایی به کشور هند
- آمادگی بزرگترین کمپنی اندونیزیایی برای سرمایه گذاری در افغانستان
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با معاون مستشار اقتصادی سفارت امریکا