شماره پنجم - اسد 1396

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با هیئت عالیرتبه سازمان بین المللی کار (ILO)
- تبادل نظر و بحث روي مشکلات و چالش هاي سکتور خصوصی در مرز سپین بولدك
- فراهم ساختن فرصت هاي جدید تجارتی بین افغانستان و بیلاروس