شماره دوم - ثور 1396

در این شماره خواهید خواند:
- کنفرانس "عدالت، حکومتداري خوب و انکشاف پایدار" در کابل برگزار شد
- نشست رهبری اتاق با وزیر امور داخله کشور
- ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با رئیس بخش سیاسی سفارت سویدن مقیم کابل