ملاقات هیئت رهبری اتاق هرات با سفیرکبیر سویدن در کشور

محترم الحاج سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت وصنایع هرات درحالیکه محترم عاصمی معاون ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه درهرات، محترم سید جلیل قادری معاون اتاق تجارت، تعدادی از اعضای محترم هیئت مدیره و مدیر عامل اتاق تجارت وصنایع هرات، رؤسای محترم اتحادیه معدن داران و اتحادیه صرافان نیز حضور داشتند، با جلالتماب پیتر سمنبی سفیر کبیر کشور سویدن در افغانستان، دردفتر کار شان ملاقات نمودند.

محترم خطیبی ضمن اظهار خویش آمدید به سفیر محترم کشور سویدن در رابطه به وضعیت تجارت، صنعت و فرصت های سرمایه گذاری در کشور معلومات مختصر ارائه نموده و ازسفیر کشور سویدن تقاضا نمودند تا درجلب و جذب سرمایه گذاران کشور سویدن و تشویق سکتور خصوصی آنکشور برای سرمایه گذاری در افغانستان بویژه ولایت هرات همکاری نمایند. ایشان همچنان از کمک های همیشگی کشور سویدن که در بخش های انکشاف معارف و حمایت از زنان طی سالهای گذشته صورت گرفته است، اظهار سپاس و امتنان نمودند.

متعاقباً محترم سفیر کشور سویدن ضمن تشکر و قدردانی از هیئت رهبری اتاق تجارت وصنایع هرات، یاد آورشدند که در طی دو روز اقامت شان در ولایت هرات و همچنان ملاقات هایی که با محترمان والی ولایت هرات، قوماندان امنیه و اعضای محترم جامعه مدنی داشتند، ابراز خرسندی وقدردانی نموده واضافه کردند که هرات نسبت به سایر ولایات افغانستان از امنیت بهتر برخوار بوده و از نظر سرمایه گذاری و تجارت رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

آقای سفیر علاوه کرد، کشور سویدن به کمک هایش جهت آبادی افغانستان ادامه خواهد داد و موصوف یاد آورشد که کشور سویدن یک ملیارد دالر امریکائی طی ده سال آینده بخاطر توسعه افغانستان کمک خواهد کرد. همچنان ایشان وعده سپردند که تا سرمایه گذاران و تاجران کشور سویدن را بخاطر سرمایه گذاری در افغانستان بخصوص ولایت هرات تشویق نماید.

همچنان مطابق به برنامه تنظیم شده از سوی رهبری اتاق هرات، سفیر کشور سویدن از فابریکات تولید "کابل افق البرز افغان" و "ذوب آهن کابل فولاد" دیدن نمودند که در هر بخش از سوی مسئولان فابریکات متذکره معلومات برای سفیر محترم سویدن ارائه گردید که مورد دلچسپی ایشان قرار گرفت.