نشست معاون هیئت عامل اتاق با والی ولایت پروان

محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور حل مشکلات اتاق ولایت پروان در رأس هیئتی با محترم محمد عاصم عاصم والی ولایت پروان ملاقات نمودند.

آقای داوری با اشاره به مشکل ایجاد شده در زمینه ملکیت اتاق پروان که از چهار سال بدینسو بنابر یک سلسله مشکلات، اتاق قادر به اعمار ساختمان در ملکیت خویش نگردیده است، با والی ولایت پروان طی نشستی مفصلأ صحبت نموده و خواهان همکاری جدی مقام ولایت در زمینه گردیدند تا اتاق بتواند روی ملکیت شخصی خویش کار ساخت و ساز تعمیر را آغاز نماید.

در همین حال وی افزود که محکمه دوسیه زمین متذکره را به نفع اتاق تجارت و صنایع افغانستان فیصله نموده است ولی متاسفانه تا کنون این ملکیت در دسترس اتاق قرار نگرفته است.

آقای عاصم، ضمن ابراز حمایت از فعالیت های سکتور خصوصی، این فعالیت ها را در تقویه بنیه اقتصادی و کاهش بیکاری در ولایت پروان موثر عنوان نموده و به ادارات مربوطه هدایت داد تا در زمینه اقدامات لازم نموده و هیئت بررسی کننده را اعزام و این معظل را هر چه زودتر حل نمایند.

آقای عاصم همچنان علاوه نمود که این موضوع قبلأ نیز چندین بار تکرار گردیده است، اما وی وعده سپرد که اینبار در قبال این معضل با در نظرداشت حکم محکمه اجراآت لازم صورت خواهد گرفت.

ایشان ضمن یک تماس تلفونی به ریاست عدلیه این ولایت، دستور داد تا در این مورد گام های عملی برداشته و به این مشکل فوراً پایان داده شود.

قابل ذکر است که این زمین در کنار جاده شهید احمد شاه مسعود قرار دارد و از چهار سال بدینسو تحت دعوا می باشد.