نشست هیئت رهبری اتاق غزنی، جمعی از متشبثین سکتور خصوصی و جامعه مدنی با والی آن ولایت

از آنجایکه فعالین سکتور خصوصی در ولایت غزنی، با چالش های متعددی مواجه می باشند که این چالش ها مانع بزرگی فراراه رشد فعالیت های اقتصادی درین ولایت گردیده است، روی منظور محترم الحاج عبد المتین قلندری رئیس هیئت مدیره اتاق غزنی و جمعی از متشبثین سکتور خصوصی و جامعه مدنی به تاریخ 6 عقرب 1394 نشستی با محترم امان الله حمیمی والی ولایت غزنی داشتند.

در این نشست آقای قلندری روی مشکلات و چالش های موجود سکتور خصوصی در عرصه های مختلف از جمله: چالش های بزرگ امنیتی، نبود برق برای رشد صنعت، عدم توحه نسبت فعال شدن میدان هوایی، عدم ترمینل، عدم دستگاه های پروسس کثافت و تبدیل آن به مواد کیمیاوی قابل استفاده، عدم توجه جهت ایجاد سرد خانه برای نگهداری فرا آورده های زراعتی، عدم توجه به ترمیم واحیای دیوار تخریب شده بند سلطان، عدم دستگاه های پروسس میوه جات تازه و خشک و عدم ایجاد پارک های صنعتی توضیحات مفصل ارائه نموده و محترم والی غزنی را در جریان چالش ها قرار دادند.

ایشان ضمن صحبت در مورد مشکلات فوق الذکر، راه حل هایی را نیز پیشنهاد نمودند. وی خواهان آن گردید تا مقامات حکومت در ولایت غزنی برای رفع این مشکلات و چالش ها اقدامات لازم را روی دست گیرند.

محترم والی غزنی، تمامی مشکلات یاد شده از جانب رئیس هیئت مدیره اتاق غزنی را مورد تأیید قرار داده و آماده گی و حمایت خویش را برای رشد فعالیت های اقتصادی متشبثین غزنی اظهار داشت و تاکید نمود که در جهت رفع تمامی چالش ها وموانع موجود در هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع غزنی، اقدامات عملی را روی دست خواهند گرفت.

هیئت رهبری اتاق غزنی از مقامات حکومتی، نماینده مردم غزنی در پارلمان و اعضای شورای ولایتی غزنی دعوت به عمل آوردند تا به روز جمعه 8 عقرب 1394در ساختمانی جدید اتاق تجارت وصنایع غزنی تشریف آورده ضمن معرفی بهتر از جایگاه و نقش اتاق تجارت و صنایع غزنی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی این ولایت، مسئولان ولایت غزنی را از اهداف و بر نامه های اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز مطلع خواهند ساخت.

بنآ به دعوت هیئت رهبری اتاق غزنی، مهمانان هر یک: محترم الحاج علی اکبر قاسمی وکیل مردم غزنی در ولسی جرگه، محترم امان الله حمیمی والی جدیدالتقرر ولایت غزنی، محترم الحاج جنرال علی احمد مبارز رئیس امنیت ملی، محترم الحاج امین الله امرخیل قومندان امنیه غزنی با عده ای از فعالین جامعه معدنی و متشبثین سکتور خصوصی به تاریخ 8 عقرب 1394در سالون ساختمان جدید اتاق غزنی تشریف آوردند.

اشتراک کنندگان از اعمار همچو یک ساختمان با کیفیت وعالی از هیئت رهبری اتاق غزنی تمجید بعمل آوردند که توانستند واقعآ یک چنین محل مناسب و عالی را برای فعالیت های سکتور خصوصی اعمار نمایند. مقامات و مسئولان حکومتی متعهد شدند که در اتخاذ تصامیم اقتصادی، به جایگاه اصلی اتاق تجارت و صنایع غزنی منحیث نماینده سکتور خصوصی احترام گذاشته و موضوعات اقتصادی را با آنان شریک خواهند ساخت.

محفل با دعایه چند برای تامین امنیت سراسری، به پایان رسید.