تعمیر جدید اتاق کاپیسا افتتاح شد

تعمیر جدید اتاق تجارت و صنایع ولایت کاپیسا طی مراسم با شکوهی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. در مراسم افتتاح اتاق که به تاریخ 26 اسد 1394در سالون کنفرانس این تعمیر برگزار گردیده بود، محترم سید محمد خالد هاشمی والی و محترم عزیزالرحمان تواب معاون والی ولایت کاپیسا، محمد حسین سُنخی رئیس شورای ولایتی کاپیسا، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره و محترم الحاج توفیق داوری معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم داکتر معروف قادری رئیس اتحادیه امکا، محترم عبدالظاهر حکیم زادهرئیس و سایر اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل اتاق کاپیسا، تعدادی از مسؤلین ادارات دولتی کاپیسا و جمع کثیری از نمایندگان سکتور خصوصی ولایت کاپیسا اشتراک ورزیده بودند.

محترم سید محمد خالد هاشمی والی ولایت کاپیسا، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، اعمار تعمیر و افتتاح آنرا برای متشبثین این ولایت و هیئت رهبری اتاق تبریک گفته و آمادگی خودرا برای هر نوع همکاری با سکتور خصوصی و رهبری اتاق کاپیسا اعلام داشت. ایشان ابراز امیدواری کردند تا اتاق و تاجران کاپیسا بتوانند قدم مهمی را در جهت بهبود تجارت و رشد اقتصاد مردم این ولایت بردارند.

آقای عزیزالرحمان توابمعاون ولایت کاپیسا، نیزاز تاجران و کارگران به عنوان دوست خداوند یاد نموده از تاجراناین ولایت خواست تا از  ظرفیت های موجود در بخش زراعت استفاده خوب بنمایند.

محترم الکوزی، گسترش و تقویت اتاق های ولایتی را یکی از اهداف عمده اتاق خوانده و اعمار تعمیر جدید اتاق در  ولایت کاپیسارا یک گام مهم برای فعالیت های بیشتر سکتور خصوصی در جهت رشد تجارت، صنعت و سرمایه گذاری این ولایت خوانده گفت: "هیئت رهبری اتاق همواره تلاش ورزیده است تا در جهت تقویت سکتور خصوصی کشور برای فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری ها در ولایات زمینه و فرصت های بیشتری را مساعد سازد. روی این منظور کار ساخت تعمیر اتاق کاپیسا را روی دست گرفت تا تجار و متشبثین این ولایت بتوانند خوبتر و مؤثرتر برای رشد صنعت، تجارت و سرمایه گذاری های بیشتر فعالیت نموده و زمینه اشتغال بیشتر را برای مردم این ولایت فراهم سازند."

آقای الکوزی از ولایت کاپیسا به عنوان یک منطقه زراعتی و حاصلخیز یاد نمود که بنا به داشتن فاصله نزدیک به ولایت کابل می توان در زمینه رشد رزاعت و باغداری آن توجه بیشتر نموده و برای بازایابی محصولات آن تلاش کرد.

محترم آذرخش حافظی، در مورد گذشته درخشان کاپیسا به خصوص در بخش فابریکه نساجی گلبهار که حدود12000 کارگر در آن مصروف کار و تولید بودند معلومات مفصل ارائه نموده واز تاجران و سرمایه گذاران کاپیسا خواست تا جهت رشد اقتصادی این ولایت پلان های وسیعتری را روی دست گیرند و روی برنامه های اقتصادی بزرگتری کار کنند.

قابل ذکر است که تعمیر جدید اتاق کاپیسا با هزینه 266 هزار دالر امریکایی در ساحه 2000 متر مربع در سه طبقه طی مدت 8 ماه و 15 روز به شکل پخته و عصری اعمار گردیده است که از جمله پول متذکره مبلغ 30 هزار دالر آن توسط تاجران ولایت کاپیسا و متباقی بوسیله اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرداخت گردیده است.

برای مشاهده عکس های این محفل اینجا کلیک کنید.