اتاق تجارت و صنایع ولایت هلمند در مراسم با شکوه و مجلل افتتاح شد

مطابق مادۀ پانزده، بند اول جزء (ج) اساسنامۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان و به اساس فیصلۀ دومین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیرۀ اتاق، به سلسلۀ ایجاد اتاق های ولایتی و ولسوالی، برای اولین بار اتاق تجارت و صنایع ولایت هلمند طی مراسم با شکوه و با اشتراک نزدیک به 300 تن از تاجران و سرمایه گذاران این ولایت در سالون کنفرانس های عبدالباری جهانی به روز شنبه مورخ دوم حوت 1393، در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت افتتاح گردید. ایجاد اتاق تجارت و صنایع هلمند یکی از آرزو های دیرینۀ متشبثین خصوصی در این ولایت بود که بالاخره بعد از سعی و تلاش چندین ساله، این امید به حقیقت مبدل گردید.

این مراسم با شکوه  با حضور محترم محمد نعیم بلوچ سرپرست مقام ولایت، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیرۀ اتاق، محترم محمد جان رسولیار معاون مقام ولایت، محترمه نسیمه نیازی عضو ولسی جرگه، محترم کریم اتل رئیس شورای ولایتی، مقامات حکومتی محل، تاجران و سرمایه گذاران راس ساعت 2 بعد از برگزار گردید.

مطابق آجندا در ابتدا محترم الحاج علی احمد ناصری به نمایندگی از سکتور خصوصی ولایت هلمند ضمن اظهار خوش آمدید به هیئت با صلاحیت ایجاد اتاق تجارت و صنایع هلمند که به رهبری جناب مومند صاحب به آن ولایت تشریف برده بودند، این اقدام را قدم بزرگ در راستای ایجاد انسجام فعالیت های موثر اقتصادی سکتور خصوصی در ولایت هلمند دانسته و حمایت سکتور خصوصی ولایت هلمند را از این اقدام نیک و مهم ابراز داشت.

به تعقیب آن محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیرۀ اتاق ضمن نگاهی گذرا به اهداف و برنامه های اتاق، ضرورت و استراتیژی انکشاف نمایندگی های اتاق در سراسر افغانستان مخصوصاً در ولایات و ولسوالی های مهم اقتصادی را چنین بیان نمود: «بسیار خرسندم که امروز در جمع کثیری از اعضای محترم سکتور خصوصی و مقامات عالیۀ حکومتی در شهر لشکرگاه شاهد افتتاح اتاق تجارت و صنایع هلمند می باشم. ایجاد اتاق هلمند برای هماهنگی، انسجام فعالیت ها و پیشرفت کار های سکتور خصوصی و همچنان رشد و انکشاف فعالیت های اقتصادی این ولایت یکی از اساسی ترین نیازمندی هاست. جا دارد که از حمایت های قاطع مقام ولایت، نمایندگان محترم مردم در پارلمان و شورای محترم ولایتی و اعضای فعال سکتور خصوصی هلمند که از ابتدای ورودم به شهر زیبای لشکرگاه شاهد آن بودم صمیمانه اظهار سپاس و امتنان نمایم.

مطمیناً بدون حمایت شما بزرگوران ایجاد اتاق هلمند به دشواری های بسیار مواجه می گردید. امروز میخواهم از این تریبون یک خبر خوش دیگر را نیز با شما شریک بسازم. در چند روز گذشته طی صحبت ها و مذاکراتی که با مقام محترم ولایت داشتم، موفق شدم تا موافقۀ به دسترس گذاشتن یک جریب زمین را برای اعمار تعمیر اتاق تجارت و صنایع هلمند نیز به دست آورم و به شما اطمینان میدهم که مردم شرافتمند ولایت هلمند بعد از دریافت زمین متذکره به زودترین فرصت شاهد گذاشتن سنگ تهداب تعمیر عصری و مدرن اتاق تجارت و صنایع ولایت هلمند می باشد. مطابق جدول زمان بندی سومین انتخابات اتاق، قرار است به تاریخ 20 ثور سال 1394، شاهد برگزاری انتخابات شفاف، سری، مستقیم و آزاد برای انتخاب هیئت مدیرۀ اتاق هلمند باشیم. به همین منظور بعد از مشوره و مذاکره با سکتور خصوصی ولایت هلمند، سه تن از اعضای فعال سکتور خصوصی ولایت هلمند تعهد سپردند تا الی برگزاری انتخابات در قسمت جلب و جذب اعضاء الی دهم ثور 1394 تلاش همه جانبه نمایند که هر یک محترم الحاج علی احمد ناصری، محترم هارون پوپل و محترم معلم حمیدالله وظیفه گرفتند تا زمینه را برای جلب اعضا و انتخابات در اتاق هلمند مهیا نمایند. در اخیر از تمام تاجران، سرمایه گذاران و فعالین سکتور خصوصی ولایت هلمند صمیمانه تقاضا دارم تا برای اتحاد هر چه بیشتر  شدن سکتور خصوصی در این ولایت در قسمت افزایش تعداد اعضای اتاق هلمند تلاش همه جانبه نمایند.

بعداً محترم محمد نعیم بلوچ سرپرست مقام ولایت هلمند طی سخنانی حمایت شان را از ایجاد اتاق تجارت و صنایع هلمند ابراز داشته و این اقدام مهم را به سکتور خصوصی هلمند تبریک گفت. قابل یادآوریست که محترم محمد جان رسولیار معاون مقام ولایت ضمن موافقه در زمینۀ به دسترس گذاری زمین برای تعمیر اتاق هلمند، به شاروالی محترم هدایت داد تا هر چه زودتر ساحۀ زمین را مشخص نموده و در اختیار اتاق قرار دهد.

مطابق آجندا بعداً محترم کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند ضمن اظهار سپاس و قدردانی از رهبری اتاق در ایجاد اتاق تجارت و صنایع هلمند خاطر نشان نمود که هماهنگی و انسجام فعالیت های سکتور خصوصی زیر یک چتر به نفع رشد و انکشاف فعالیت های اقتصادی در این ولایت می باشد و به نمایندگی از شورای ولایتی هلمند از این اقدام نیک و پر میمنت حمایت شان را اعلام نمود.

یکی دیگر از سخنرانان این محفل، محترمه نسیمه نیازی نمایندۀ مردم در پارلمان بود. خانم نیازی با تاکید به اتفاق و اتحاد بین اعضای سکتور خصوصی از ایجاد اتاق هلمند حمایت نمود و از اعضای سکتور خصوصی ولایت هلمند تقاضا کرد که در راستای هماهنگی و انسجام هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی در این ولایت تلاش همه جانبه نماید. همچنان محترمه نیازی خطاب به آن اعضای سکتور خصوصی که اقدام به ورود مواد بی کفیت و غیر معیاری می نماید، گفت که این اقدام شان به معنی خیانت به اقتصاد افغانستان می باشد.

در اخیر پروگرام به پاس همکاری های همه جانبۀ مقام ولایت و به پاس حمایت اعضای سکتور خصوصی و مردم شرافتمند ولایت هلمند، عالی ترین نشان سکتور خصوصی، به نمایندگی از مردم عزتمند و سکتور خصوصی فعال ولایت هلمند به محترم محمد نعیم بلوچ سرپرست مقام ولایت هلمند توسط محترم الحاج محمد یونس مومند اعطا گردید و با قطع نوار رسماً اتاق تجارت و صنایع ولایت هلمند برای اولین بار افتتاح و ایجاد گردید.

جهت مشاهده عکس های این محفل اینجا کلیک کنید.