اتاق تجارت و صنایع لغمان افتتاح شد

برای نخستین بار اتاق تجارت و صنایع افغانستان اتاق ولایتی خود را در ولایت لغمان افتتاح نمود. این اتاق با 300 عضو از سکتورهای مختلف فعالیت خود را طی محفل باشکوهی با حضور محترم داکتر فضل الله مجددی سرپرست ولایت، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، الحاج نظام الدین تاج زاده و الحاج عصمت الله وردک اعضای هیئت مدیره، محترم عتیق الله نصرت رییس هیئت عامل و محترم احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری اتاق، به تاریخ 12 دلو 1393، آغاز کرد.

مطابق قانون و اساسنامه اتاق، اعضای هیئت مدیره اتاق های ولایتی به اساس انتخابات مشخص و برای یک دوره سه ساله مدیریت آن اتاق را به عهده دارند. به همین منظور الی تدویر انتخابات هیئت مدیره اتاق لغمان، سه تن از تاجران برجسته آن ولایت هر یک محترم الحاج شریف ناصری رییس شرکت منصور جمال (رییس موقت)، الحاج شریف (معاون موقت) و محترم الحاج فاروق (منشی موقت) منحیث اعضای هیئت مدیره موقت مدیریت آن اتاق را به عهده خواهند داشت.

در آغاز محفل محترم الحاج خانجان الکوزی به ارتباط اهمیت اتاق های ولایتی در رشد سکتور خصوصی آن ولایت و همچنان منحیث یک آدرس مشخص سکتور خصوصی جهت مدافعه از سکتور خصوصی در برابر نهادهای دولتی آن ولایت و همچنان یک پل ارتباطی میان دولت و سکتور خصوصی، صحبت نمود.

آقای الکوزی ضمن ابراز سپاس از والی سرپرست ولایت لغمان جهت تخصیص زمین برای تاسیس دفتر اتاق لغمان و همچنان در اختیار گذاشتن سالون کنفرانس های مقام ولایت جهت برگزاری جلسات بزرگ، افزود که تاسیس ولایت لغمان در جذب سرمایه گذاری ها مخصوصاً آنعده از تاجران و سرمایه گذاران ملی که  اصالتا از این ولایت هستند، به این ولایت بسیار موثر خواهند بود و اتاق تجارت و صنایع افغانستان تلاش خواهد ورزید تا برای محصولات صنعتی و زراعتی ولایت لغمان به سطح ملی و بین المللی زمینه بازاریابی را فراهم سازد.

محترم عتیق الله نصرت نیز ضمن حمایت از پالیسی های اقتصادی حکومت وحدت ملی در جهت رشد سکتور خصوصی، نقش اتاق های ولایتی را در پیشبرد موفقانه پالیسی های اقتصادی حکومت بسیار مفید و موثر خواند. آقای نصرت اظهار امیدواری نمود که با وجود فرصت های بالقوه سرمایه گذاری در این ولایت مخصوصا در سکتور زراعت و پروسس مواد غذایی، سرمایه های داخلی و خارجی به ولایت لغمان جلب شود.

متعاقبآ والی سرپرست ولایت لغمان افتتاح این اتاق را در دوره ماموریت خویش یک دستاورد بزرگ خوانده افزود که اداره ولایتی ولایت لغمان با تمام امکانات موجود سعی و تلاش خواهد ورزید تا برای تاجران و سرمایه گذاران بستر مناسب فعالیت را بوجود آورد. داکتر مجددی وعده هرگونه همکاری را از سوی این اداره سپرد.

در همین حال آقای مجددی حین سخنرانی با اشاره به زمین های وسیع موجود برای پارک های صنعتی خفیفه و ثقیله در ولایت لغمان از تاجران خواست تا در این ولایت سرمایه گذاری نمایند.

بدینوسیله از تمامی متشبثین خصوصی ولایت لغمان تقاضا می شود تا عضویت این اتاق ولایتی را کسب نموده و از خدمات آن نیز مستفید شوند. شماره تماس: الحاج شریف (رییس موقت) 0799337777

برای مشاهده عکس های این محفل اینجا را کلیک نمایید