كتاب رهنماي تجارت ميان مرزي بين افغانستان و تاجكستان به چاپ رسید

همايش يك روزه ای تحت عنوان پيشكش كتاب" رهنماي تجارت ميان مرزي بين افغانستان و تاجكستان "  روز 3 سرطان 1393 با اشتراك ٤٠ تن از أعضاي اتاق تجارت وصنايع ولايت كندز در تالار جلسات اتاق این ولایت، برگزار گردید.

چاپ این کتاب به همکاری GIZ –NaWiصورت گرفته است و مسایل مربوط به رهنمایی پروسه اخذ جواز و طی مراحل اسناد اموال واردات و صادرات گمرک شیرخان بندر را در بر میگیرد که در 34 صفحه بچاپ رسیده است.

محترم الحاج عبدالرسول امیری معاون اتاق تجارت و صنایع کندز، از همکاری های  همیشگی دفتر محترم GIZ  سپاسگذاری نموده و کتاب چاپ شده را برای تاجران تازه کار بسیار مفید دانسته و افزود: " مطالعه این کتاب در کاهش فساد در گمرک شیرخان بندر، کمک زیاد خواهد کرد."

الحاج غوث محمد حیرت عضو هیت مدیره اتاق تجارت کندز چاپ این کتاب را برای جامعه تجاری مفید دانسته و از دفتر GIZ خواست که صرف با چاپ این کتاب اکتفا نکرده و برای ارتقای ظرفیت تاجران و متشبثین این ولایت همکاری های بیشتر نماید.