دفتر شورای تجارتی افغان فنلند در بلخ افتتاح شد

دفتر شورای تجارتی افغان فنلند به تاریخ 20 ثور 1393  در مقر اتاق تجارت و صنایع بلخ افتتاح شد. در محفلی که به این مناسبت در سالون کنفرانس های اتاق بلخ برگزار گردید، هیئت رهبری اتاق بلخ، معاون مقام ولایت بلخ، سفیر کبیر فنلند در افغانستان و رئیس شورای تجارتی افغان فنلند در بلخ، شرکت ورزیده بودند.

محترم آرش یونسی رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ، پیرامون وضعیت تجارت در شمال کشور و مؤثریت ایجاد همچو شورا ها و اتحادیه های مشترک تجارتی صحبت نموده ایجاد این شورا را فرصت خوب جهت تامین روابط  نزدیک تجارتی میان جامعه تجاری افغانستان با سایر کشور های جهان توصیف کرد.

محترم محمد ظاهر وحدت معاون والی ولایت بلخ، ایجاد شورای افغان - فنلند را در جهت رشد تجارت با کشورهای جهان موثر دانسته و ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر نیز علاقمند به ایجاد همچو شورا های مشترک گردند.

محترم Arlmakl سفیر فنلند در افغانستان،  در رابطه به ایجاد شورای  تجارتی  افغان- فنلند صحبت نموده و وعده  همکاری  بیشتر را  به این شورا سپرد.

در ختم محفل، جواز شورای تجارتی افغان - فنلند که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان ترتیب شده بود، توسط آقایان محمد ظاهر وحدت و آرش یونسی به محترم  غلام محمد پاینده رئیس شورای تجارتی افغان- فنلند تفویض گردید.