ورکشاپ معلوماتی در مورد کتاب رهنمای تجارت، در کندز دایر شد

اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز ورکشاپ معلوماتی یک روزه را بتاریخ 22 جدی 1392 در در تالار اتاق این ولایت با اشتراک 50 تن از تاجران، زنان تجارت پیشه و محصلین پوهنتون ها دایر نمود.

این ورکشاپ که با همکاری دفتر جی آی زید توسط یک مشاور و متخصص داخلی تدویر یافته بود، در آن محتوای کتاب رهنمای تجارت که شامل پروسیجرهای صادرات، طی مراحل گمرکات، خدمات اتاق تجارت و صنایع برای تاجران، گرفتن جواز از ادارات ذیربط و نحوه  آغاز یک تجارت خوب میشد،  تشریح گردید.

محترم عبدالرسول امیری معاون اتاق تجارت و صنایع کندز، ضمن سپاسگذاری از همکاری های همیشگی دفتر محترم جی آی زید، خواهان تداوم این همکاری ها با اتاق کندز گردید.

آقای امیری، چاپ این کتاب را برای جامعه تجاری بسیار سودمند توصیف کرد که میتواند یک رهنمای خوب برای تاجرانی باشد که تازه به فعالیت تجارتی آغاز کرده اند.

محترم زین الدین سروش کارمند دفتر جی آی زید نیز چاپ این کتاب را برای رهنمایی تاجران بسیار سودمند و مفید خواند و وعده سپرد تا همچو ورکشاپ ها را بخاطر ارتقای ظریفت تاجران در آینده نیز دایر نمایند.

به همین ترتیب موضوعات اساسی کتاب رهنمای تجارت مانند: نحوه  آغاز یک تجارت خوب، رهنمای اخذ پاسپورت، رهنمای اخذ جواز واردات و صادرات،  رهنمای اخذ جواز آیسا، مسایل مربوط به صادرات و گمرکات و غیره موضوعات مهم و ضروری این کتاب طی پریزنتیشنی به طور مفصل توسط محترم عارف حیرت برای اشتراک کنندگان تشریح گردید.