تعمیر جدید اتاق کنرها افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

تعمیر جدید اتاق تجارت وصنایع ولایت کنرها به تاریخ 2 /6 /1392 طی مراسمی با حضور هیئت رهبری اتاق و مقامات عالیرتبه دولتی و ولایتی آن ولایت رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

در مراسم افتتاحیه، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم شجاع الملک جلاله والی ولایت کنرها، تعدادی از نمایندگان محترم ولایت کنرها در پارلمان، هیئت محترم مدیره اتاق کنرها و تعدادی از نمایندگان محترم سکتور خصوصی و مقامات حکومتی آن ولایت حضور داشتند.

محترم الکوزی، ضمن اظهار قدردانی از رهبری ولایت کنرها که در زمینۀ اعمار ساختمان جدید اتاق کنرها همکاری همه جانبه نموده اند، گفت: " اتاق تجارت و صنایع کنرها صرفاً یک اتاق نه بلکه یک مرکز ایجاد ظرفیت ها خواهد بود، من در سفری که به امریکا و ترکیه داشتم از سرمایه گزاران آن کشور ها خواستم در کنرها سرمایه گذاری کنند، اما برای معرفی امکانات موجود کنر ها به دفتر و مرکز ضرورت بود که خوشبختانه اکنون ایجاد گردیده است."

آقای الکوزی اظهار امیدواری نمود که اتاق کنرها مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند مسئولیت هایش را به صورت درست انجام دهد و از جوانان این ولایت نیز خواست تا خود را با تکنالوجی امروزی آراسته سازند و برای یک کنرهای واحد دور هم جمع شوند.

محترم شجاع الملک جلاله والی ولایت کنرها، اتاق تجارت را یگانه منبع فعالیت ها درجهت توسعه اقتصادی خوانده از توجه هیئت رهبری اتاق تجارت افغانستان و شخص الکوز ی اظهار قدردانی کرد که درولایت کنر ها اتاق تجارت رانیز ساخته اند.

آقای جلاله افزود: "تلاش میورزم تا فابریکه بزرگ حجاری دراین ولایت ایجاد شود که از چوب وجنگلات کنرها استفاده درست صورت گیرد."

محترم الحاج صالح محمد صالح نماینده مردم کنرها در ولسی جرگه در صحبت هایش، از اتاق تجارت و صنایع و سکتور خصوصی افغانستان به عنوان مهمترین منبع تمویل کننده دولت نام برد که به گفته وی، " از طریق پرداخت مالیات به دولت نظام مالی کشور را به پا ایستاد می کند."

دفتر ولایتی اتاق کنرها هشت سال قبل ایجاد و در ساختمان های کرایی فعالیت هایش را انجام میداد که اخیراً این ساختمان از بودجه اتاق تجارت وصنایع افغانستان وهمکاری تاجران این ولایت دریک طبقه بشکل پخته واساسی اعمار گردید که میتواند سهولت های زیادی را به تاجران و سکتور خصوصی این ولایت به بارآورد.