نشست رئیس هیئت مدیره بلخ با رؤسای شهر حیرتان، اداره خدمات بندری و گمرک آن ولایت

محترم آرش یونسی رئیس هیت مدیره اتاق تجارت وصنایع ولایت بلخ به تاریخ 11 جوزای 1392 نشست مشترکی را با روسای محترم شهرحیرتان، گمرک بلخ، اداره خدمات بندری حیرتان و تعداد 50 تن از تجار وارد کننده مواد نفتی و ساختمانی در سالون کنفرانس اداره خدمات بندری شهرحیرتان برگزار نمود.

این نشست به منظور بحث پیرامون رفع مشکلات موجود از قبیل: بلند بودن محصول مواد نفتی، اخذ پول بنام تخلیه وبارگیری در پورت 4 نایب آباد و سایر مشکلات تجار تدویر یافته بود.

محترم قاضی نجیب الله رئیس اداره شهر حیرتان، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، ابراز امیدواری کرد تا با تفاهم با همدیگر بتوانند مشکلات موجودرا رفع ویا راه های حل آن را دریافت نمایند.

آقای آرش یونسی به نمایندگی ازجامعه تجاری ولایت بلخ، یک سلسله مشکلات ازقبیل افزایش قیمت محصول مواد نفتی را که بدون درنظرداشت مشوره و تفاهم جامعه تجاری افغانستان از جانب وزارت محترم مالیه تعیین گردیده است، باعث متضررشدن تجار و همچنان کاهش واردات مواد نفتی ازطریق بندرحیرتان دانست.

به گفته آقای یونسی، "این تصمیم  بلاخره مردم را با کمبود مواد نفتی که ازجمله ضروریات مبرم امروزی محسوب می شود، مواجه ساخته و عواید دولتی را در بندرحیرتان کاهش خواهد داد که نباید وزارت محترم مالیه این تصمیم خود سرانه را بدون موافقه کمیسیون محترم اقتصادی که اتاق تجارت وصنایع افغانستان نیز عضویت آنرا دارا می باشد، بگیرد ."

وی همچنان از اخذ تکس تحت نام تخلیه وبارگیری از تجارملی در پورت 4 نایب آباد از سوی اداره خدمات بندری حیرتان یادآور شد، درحالیکه این اداره هیچ نوع خدمات بندری را در این پورت انجام نمی دهد که تجار ملی از این ناحیه سخت نگران وشاکی می باشند. این مسئله می تواند مانع رشد تجارت و فعالیت های اقتصادی در کشور گردد .

محترم الحاج سید اسرارآغا رئیس شرکت بصیرولید و یک تن از تجار ملی ضمن تائید نظریات محترم یونسی افزود، "در پورت 4 یعنی نایب آباد هیچ گدامی وجود ندارد، بناءً بابت کدام خدمات، اداره خدمات بندری حیرتان پول اخذ می نماید که نباید پولی بنام تخلیه وبارگیری اخذ گردد."

متعاقبآ محترم حاجی مومن شاه یک تن ازتاجران وارد کننده مواد نفتی افزایش قیمت محصول گمرکی مواد نفتی را غیرعادلانه خوانده و آنرا ضربه مستقیم برای تجار وارد کننده تیل دانست.

محترم انجنیر شیراحمد سپاهی زاده مسئول دارالانشای اتاق بلخ، یک سلسله موضوعات از قبیل عدم تطبیق یکسان قانون گمرکی درسطح کشوررا باعث نگرانی عمده جامعه تجاری خواند که این عمل  می تواند زمینه ساز فساد اداری در  روند تجارت کشور گردد.