اتاق بلخ اجازه ورود تیل های بی کیفیت ازطریق بندر میلک توسط دولت را یک عمل غیرقانونی خواند

اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ طی کنفرانس مطبوعاتی که به تاریخ  29 سرطان 1392 در سالون کنفرانس های اتاق بلخ برگزارنمود، ورود تیل های بی کیفیت از طریق بندر میلک را یک عمل غیرقانونی از جانب دولت خواند.

در این کنفرانس محترم حاجی خیرالدین مایل عضو هیت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان، محترم آرش یونسی رئیس هیت مدیره، محترم امین الله تخاری معاون خدماتی و محترم انجنیر شیراحمد سپاهی زاده مسئول دالانشای اتاق بلخ، نماینده شرکت رحیم گردیزی و همچنان تعداد کثیری از روسای شرکتهای وارد کننده تیل ومواد ساختمانی حضورداشتند.

آقای یونسی هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را روی دوموضوع تذکر داد:

اول: اجازه مجدد ورود تیل های بی کیفیت ازطریق بندر میلک توسط دولت یک حرکت غیر قانونی بوده و به ضرر تمامی هموطنان عزیز ما تمام میشود. زیرا درآن بندر هیچ اداره نورم و استندرد وجود ندارد، ورود این تیل ها و استفاده از آن تمامی ماشین آلات فابریکات و وسایط نقلیه مارا از لحاظ تخنیکی و اقتصادی متضرر ساخته و همچنان خلاف قانون محیط زیست بوده و باعث امراض گوناگون میشود. این در حالیست، آن تاجرانی که تیل های خودرا ازطریق بندر حیرتان وارد میکنند 100 فیصد محصول پرداخته و با تیل های  بی کیفت که وارد بازار می شوند، رقابت کرده نمیتوانند و سخت متضررمی گردند. بنآ ما از شخص رئیس صاحب جمهورکشور خود تقاضا می کنیم که جلو همچو حرکت ها را که به ضرر مردم ما تمام میشود هرچه زودتر بگیرند، درغیرآن، اگر دولت الی مدت 10 روز جواب مثبت ندهد و واردات تیل های بی کیفیت را منع نکند، آنگاه تاجران ما  واردات تیل های خویش را توقف خواهند داد.

موضوع دوم به ارتباط صادرات مواد تعمیراتی از قبیل سیخ گول و چوب می باشد که از ولایت بلخ وارد کابل می شود. باید یاد آور شد که از جانب گمرک سیار کابل تاجران ما مورد اذیت و آزار قرار گرفته و هم خلاف قانون گمرکات  با تجار محترم ما برخورد های صلیقه یی صورت میگرد و با دیگر اموالی که از سایر ولایات کشور وارد کابل می شوند هیچ مانعی ایجاد نکرده بدون رعایت قانون اجازه ورود میدهند که این عمل شان باعث ضربه زدن تجار صفحات شمال کشور میگردد.

آقای یونسی علاوه می کند، موضوع را چندین بار به وزیر محترم مالیه که به ولایت بلخ تشریف آورده بودند عرض نمودیم، ایشان وعده رفع مشکل دادند، اما متاسفانه تاهنوز هیچ گام عملی جهت رفع معضلات موجود برداشته نشده است.

محترم حاجی خیرالدین مایل رئیس شرکتهای بشیرنوید و عضو هیت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن تائید نظریات محترم یونسی علاوه کرد: "مشکلات ما تاجران بی اندازه زیاد است. بطورمثال گمرک کابل بنام کنترول مشکلات فراوانی را خلق نموده است. بنام اینکه گویا اموال تجار مطابق به معیار قانونی بارگیری نشده است وسایط اموال شان را توقف داده و پول تقاضا میکنند، اگر پول پرداخت شود اجازه میدهند درغیرآن به گمرک انتقال داده باعث ضیایع وقت و مشکلات آنان میگردند که ما از دولت جداً تقاضا می کنیم که به مشکلات ما توجه جدی نماید."

محترم محمد نعیم صافی رئیس اتحادیه تیل فروشان شهرحیرتان متذکر شد، "تیل های که از بندراسلام قعله وارد میشوند اکثریت آن بی کیفیت بوده است و ازجناب محترم ریس اداره نورم و استندرد جدآ تقاضا مندیم که جلوآن تیل های که تقریبآ 30 فیصد آن تیل خاک است را بگیرند، زیرا مردم ما را ضربه اقتصادی میزند. و همچنان باید گفت که در این اواخر چند تانکر تیل تجار ما در مسیر راه کابل- پروان و بغلان توسط افراد و اشخاص نا معلوم ربوده شده تیل های آن تخلیه و سپس تانکر خالی تیل را دور ازسرک با دریور دست وپابسته آن رها می کنند. ازدولت جدآ تقاضا می کنیم که در تامین امنیت شاهراه ها نیز توجه نمایند."

محترم فیروز صدری معاون اتحادیه تیل فروشان گفت: "یک تن تیل برای تجار ما 1290 دالر تمام میشود، درحالیکه تیل های بی کیفیت که وارد میشوند در بازار آزاد 1200 دالر بفروش میرسد که البته با تیل های دیگر مخلوط نمود بالای مردم غریب ما بفروش میرسانند و هم بعضی اوقات تیل های بی کیفیت در هرات فی تن900 دالر بفروش میرسد. طبعآ با این وضعیت ما در بازار رقابت کرده نمیتوانیم وسخت متضرر میشویم. اگرجلو این بی نظمی ها گرفته نشود صفحات شمال به بحران اقتصادی مبتلا شده و ما ناگزیر واردات خویش را متوقف خواهیم کرد. این مشکلات باید توسط مقامات دولت در مرکز حل گردند."