لابرتوارهاي آزمايش مواد نفتي در مرز اسلام قلعه افتتاح شد

پروژه «احداث وفعالیت لابراتوارهای آزمایش مواد نفتی» روز يكشنبه 2 سرطان 1392 رسمآ در بندر اسلام قلعه افتتاح شد. این لابراتوار به ارزش شش میلیون دالر آمریکایی توسط شرکت جیوکم میدل ایست هندی ساخته و بدسترس مسئوولان اداره ملی ستندرد قرار داده شده است.

پوپلزی پوپل رییس عمومی اداره ملی ستندرد میگوید، براساس این قرارداد، شرکت هندی کارمندان تخنیکی اين اداره را در بخش آزمایش نمونه های مواد نفتی آموزش خواهد داد.

محترم اصیل الدین جامی معاون مقام ولایت هرات در افتتاح این پروژه گفت که بندر اسلام قلعه بخاطر واردات کالاهای متعدد به عنوان مرز مهم درکشور یاد میگردد که برای کنترول کالاهای وارداتی از این بندر، نیاز به یک ارگانی می باشد تا بصورت دقیق کیفیت این مواد را کنترول نمايند.

محترم مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد میگوید، مسئوولان این اداره تلاش دارند تا منابع تخنیکی و بشری خود را در ولایت های دیگر افغانستان نیز توسعه دهند تا از آن طریق، کیفیت تمام مواد وارداتی کنترول شود.

پروژه احداث و فعالیت لابراتوار های آزمایش مواد نفتی در بنادر مهم افغانستان از جمله اسلام قلعه، تورغندی و نیمروز در شرایط افتتاح میگردند که شهروندان کشور همواره از بی کیفیتی مواد وارداتی شکایت دارند.