اعطای نشان عالی اتاق به والی خوست

اتاق خوست طی محفلی نشان عالی اتاق تجارت و صنایع افغانستان را به محترم عبدالجبار نعيمي والي ولايت خوست به پاس خدمات و هکاری خوب شان با سکتور خصوصی آنولایت، اهدا کرد.

در محفلی که به این مناسبت به تاريخ ٢٤ ثور ١٣٩٢ در مقر اتاق آنولایت تدویر یافته بود، هیئت محترم رهبری اتاق خوست، محترم عبدالجبار نعيمي والي ولايت خوست، محترم محمد رسول باوري رئيس پوهنتون خوست، محترم سيد کريم شاه نيکمل رئيس پوهنتون خصوصي پامير، محترم سيد کريم شاه خاکساررئيس شوراي ولايتي خوست، رئیس محترم باختر بانک، و تعداد کثیری از مقامات حکومتی و نماینده های سکتور خصوصی اشتراک ورزیده بودند.

محترم انجينير مير احمدالله ستانکزي منحيث نماينده خاص اتاق، ضمن تقدیر از همکاری های مقام محترم ولایت خوست با اتاق آنولایت، نشان عالي اتاق تجارت و صنايع افغانستان را به ایشان تقدیم نمود.

محترم نواب اميرزي مدیر عامل اتاق خوست در مورد اعمار تعمیر اتاق آنولایت، کارکردها و دست آوردهای اتاق خوست طی سال های اخیر به حاضرین معلومات ارائه نمود.

متعاقباً والي محترم ولايت خوست، اعمار تعمير عصري اتاق خوست را یک گام مهم در راستای رشد و توسعه فعالیت های بهتر اتاق دانسته و به عنوان حسن همکاری مقام ولایت با اتاق تجارت و صنايع خوست، يک پايه تلويزيون، يک پايه الماري، يک پايه چوکي، يک پايه ميز دفتري و يک تخته قالين را طور تحفه به اتاق اهدا نمود.

همچنان به پاس خدمات خوب سکتوري، تقدير نامه هایی از طرف والي محترم ولايت خوست براي هر يک محترمان انجينير مير احمدالله ستانکزي نماينده اتاق تجارت وصنايع افغانستان، حاجي شهباز گربز رئيس هيئت مديره اتاق خوست، غلام رسول انجينير شاروالي خوست، سيد کريم شاه نيکمل رئيس پوهنتون پامير، بسم الله انوري مسئول دارالانشاء اتاق خوست، رئيس باختر بانک، مسئول راديو کليد و محترم فيض آقا يوسفزي مدير مالي و اداري اتاق خوست، تفويض گرديد.