مارکیت سبزیجات در بنی حصار کابل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

مارکیت بزرگ سبزیجات در دروازه جنوبی شهر کابل واقع بنی حصار، به تاریخ 30 ثور 1392طی مراسمی افتتاح و به فعالیت آغاز نمود. در مراسم افتتاح این مارکیت محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، تعدادی از تاجران و نمایندگان سکتور خصوصی و دها تن از بزرگان مناطق سهاک، شیوکی و بینی حصار اشتراک ورزیده بودند.

این مارکیت فعالیت ابتدایی خودرا از 60 دکان آغاز نموده و قرار است که تعداد آن به زودی به  120 دکان افزایش یابد.

آقای الکوزی افتتاح این مارکیت را یک اقدام خوب از سوی سکتور خصوصی افغانستان توصیف کرد که بر علاوه ایجاد اشتغال برای مردم محل، یک فرصت خوب برای فروش محصولات زراعتی منطقه و همچنان مارکیت مناسبی برای واردات سبزیجات و میوه تازه مناطق جنوب کشور خواهد بود.

الکوزی در مورد مزایای مارکیت نامبرده گفت: "مردم این مناطق قبلاً محصولات زراعتی و سبریجات خودرا با مشکلات زیاد و وسایل ابتدایی به مارکیت داخل شهر انتقال می دادند، با فعالیت این مارکیت نه تنها محصولات این مناطق بلکه محصولات وارداتی سایر ولایات در اینجا بسته بندی شده به شکل بهتر آن به بازار عرضه خواهد شد."

ایشان از ایجاد مارکیت های دیگر در سایر دروازه های شهرکابل در آینده یادآوری کرد که قرار است باهمکاری اتاق و شاروالی کابل از سوی سکتور خصوصی افغانستان ساخته شود، که د رآن محصولات زراعتی و میوه جات تازه که از سایر ولایات کشور وارد کابل می شوند، به فروش برسند.

معاون اول هیئت مدیره اتاق، خواستار توجه حکومت به خصوص وزارت محترم زراعت در زمینه حمایت از زارعین کشور گردید. وی مشخصاً از ضرورت اعمار سردخانه ها در دروازه های شهر یا شش کروهی کابل یادآوری کرد، تا محصولات زراعتی دهقانان را بتوان تا چند ماه نگهداری و آنرا در فرصت مناصب وارد بازارکرد. ایشان همچنان ایجاد یک بانک زراعتی را که بتواند به دهقانان قرضه ارائه کند، یکی از اولویت های دولت دانست.

آقای الکوزی از اخاذی های غیر منصفانه دولت در مسیر شاهراه ها انتقاد نمود که به گفته وی، از یک موتر بامیه ای که از مسیر میرانشاه و خوست وارد کابل شده است تا دروازه شهر در 29 محل پول پرداخته اند و به همین ترتیب اخذ مبلغ 95000 افغانی محصول را از یک موتر تربوز در گمرک کشور غیرعادلانه دانست.

ایجاد مارکیت های بزرگ در دروازه های شهر کابل یک طرح خوب بوده که در صورت عملی شدن از مشکلات زیاد مردم در داخل شهر های بزرگ کاسته خواهد شد. این مسئله از یکطرف باعث کاهش مشکلات ترافیکی و ازدحام مردم در داخل شهر کابل خواهد شد و از جانب دیگر سهولت زیاد را برای زارعین و فروشندگان ولایات دیگر ایجاد خواهد کرد.