نشست هیئت مدیره کابل با نماینده تجارتی USAID از قزاقستان

نشست دوجانه میان اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع ولایت کابل با متخصص همکاریهای تجارتی پروژه همکاریهای اقتصادی منطقوی USAID در قزاقستان به همکاری پروژه FAIDA در مقر اتاق کابل بروز سه شنبه مورخ 6 حمل سال روان برگزار شد.

در این نشست روی چگونگی ارتباطات اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان بحث و گفتگو صورت گرفت.

تاجران ملی کشور و اعضای اتاق تجارت و صنایع ولایت کابل تاکید داشتند که از جانب کمپنی های فروشنده قزاقستان مشکلات عمده ای در ترانزیت و دیر رسیدن اموال تجارتی موجود می باشد.

محترم  حاجی همایون خواجه زاده رئیس شرکت شعیب سهراب و عضو هیئت مدیره اتاق کابل گفت: "در تجارت با دیگر کشورها این یک امر معمول است که 30درصد پول را گرفته و بعد از تسلیمی مال التجاره در زمان معینه متباقی پول را اخذ می کنند، اما کمپنی های قزاقی 100% پول را در ابتدای معامله اخذ کرده و هیچ زمان مشخصی تعیین نمیشود، و اموال ما تا سه ماه در گرو شرکتهای قزاقستان می ماند."

همچنان محترم حاجی جان محمد ترکمنی عضو هیئت مدیره اتاق کابل ضمن تایید این مشکلات افزود که شرکتهای غیر رسمی قزاقستان که با تاجران افغان معامله می کنند که مشکلات جدی را در معاملاتشان برای تجار افغانستان ایجاد کرده اند.

در پاسخ به مشکلات ارائه شده از سوی اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع کابل، محترم ایوجنی سون متخصص همکاریهای تجارتی پروژه همکاری های اقتصادی منطقوی از USAID که از کشور قزاقستان برای هماهنگی با تاجران و روابط تجارتی افغانستان و قزاقستان به کابل آمده است، گفت: "ما با دولت قزاقستان و تمامی ادارات دولتی که ذیربط در امور تجارتی اند ارتباطات خوب و بسیار نیک داریم، در قسمت مشکلات شما نیز بعد از برگشت به قزاقستان حتماً با ادارات مذکور صحبت خواهیم کرد."

در همین حال بعد از گفت و شنود میان اشتراک کنندگان این جلسه محترم گل نبی عیدی زاده یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق کابل مشکلات را به شرح ذیل بیان کرد:

1-    عدم اعبتار میان تاجران افغان و کمپنی های فروشنده قزاقستان.

2-    تقلب میان شرکتهای قزاقستان که تعدادی از آنها راجستر شده دولت نیستند.

3-    مشکلات ترانزیتی میان قزاقستان و افغانستان.

آقای عیدی زاده در خصوص حل این معضلات پیشنهاد کرد که در صورت امکان میان تاجران و شماری از مقامات دولتهای ذیربط در امور تجارتی افغانستان و قزاقستان یک نشست رو در رو صورت گیرد که بعد از بحث و گفتگو در نهایت یک تفاهمنامه تجارتی به امضا برسد. که در این صورت هم به مشکلات تاجران افغان رسیدگی صورت گیرد و هم از تقلب شماری از شرکتهای قزاقستان جلوگیری بعمل آید که این موضوع به نفع هر دو جانب خواهد بود.

این موضوع مورد قبول متخصص همکاریهای تجارتی پروژه همکاری های اقتصادی منطقوی از USAID قرار گرفت، که وی وعده سپرد تلاش می کند که این نشست را هر چه زودتر برنامه ریزی کند.

محترم رحیم الله حمید مدیر هیت عامل اتاق کابل این نشست را پر دست آورد خوانده گفت: "اگر هر از گاهی ما بتوانیم از طریق ادارات حمایت کننده اقتصادی، هماهنگی های تجارتی بیشتری با کشورهای منطقه داشته باشیم هم به نفع تجارت و هم به نفع  کشورهای منطقه خواهد بود."

وی علاوه نمود که :" افغانستان اکنون در آستانه رشد تجارتی و اقتصادی قرار داشته که بیشتر از هر کشور دیگری به ارتباطات نیاز دارد، که خوشبختانه ادارات حمایت کننده تجارتی مانند بخش اقتصادی و تجارتی USAID  پروژهای خوبی برای راهگشایی این معضلات روی دست گرفته است که سکتور خصوصی از این نوع خدماتشان حمایت می کند."