نمایشگاه صنایع دستی زنان در غزنی برگزار شد

نمایشگاه صنایع دستی زنان غزنی با اشتراک بیش از 30 زن صنعتگر به تاریخ 26 و 27 حوت 1391 به مدت دوروز درمقر پی آر تی آنولایت برگزار گردید.

این نمایشگاه در نیجه تلاش و دو نشست مدیریت عامل اتاق غزنی و اشتراک رئیس نهاد زنان قالین باف این ولایت با تیم پی آر تی ولایت غزنی، به راه افتاد.

صنایع دستی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد، مورد علاقمندی نیروهای پی آر تی قرار گرفته و مقداری  از آن به فروش رسید. بیشتر علاقمندان و خریداران اجناس نمایشگاه را نیروهای هالندی مستقر در غزنی تشکیل میداد و به ارزش بیشتر از 2500 دالر امریکایی توسط این نیروها خریداری گردید.

برگزاری همچو نمایشگاه در این ولایت باعث معرفی صنایع دستی زنان گردیده و در جهت رشد اقتصادی خانواده ها تاثیر خوبی خواهد گذاشت.