ساحه پارک صنعتی و دفتر اتاق ولایتی کنر مشخص شد

بخاطر ایجاد پارک صنعتی و اعمار دفتر اتاق ولایتی کنر، ساحه ای در منطقه لچه گلی مشخص شد. در مخفلی که به این مناسبت در تالار مقام ولایت کنر برگزار شد،  محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، محترم الحاج سيد فضل الله واحدي والی ولایت کنر، محترم مل پاسوال عوض محمد نذيري قومندان امنیه، محترم حاجی مياحسن عادل رئيس شورای ولايتي و تعدادی دیگری از مسئولین حکومتی، بزرگان قومی و هیئت رهبری اتاق کنر اشتراک ورزیده بودند.

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن قرائت مصوبه شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به مردم کنر مژده داد که مطابق این مصوبه بعد از این میتوانند مواد کارتمام تهیه شده از چوب چهارتراش خود را به سایر  ولایات و هچنان به خارج از کشور صادر نمایند.

در این محفل محترم حاجی مياحسن عادل رئيس شورای ولايتي کنر از توزیع زمین منطقه لچه گلی برای ایجاد پارک صنعتی و دفتر اتاق تجارت و صنایع کنر نیز یادآوری کرد.

در این محفل از محترم الحاج سيد فضل الله واحدي والی ولایت کنر به پاس خدماتی که در راستای حمایت از سکتور خصوصی انجام داده بودند با اهدای نشان عالی اتاق تجارت و صنایع افغانستان توسط محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تقدیر به عمل آمد.

همچنان برای محترم مل پاسوال عوض محمد نذيري قومندان امنیه،  محترم حاجی مياحسن عادل رئيس شورای ولايتي، محترم عبدالرشيد  رئيس اقتصاد و  محترم حاجی محمد شعيب  رئيس استناف ولایت کنر تقدیرنامه های از جانب معاون اول هیئت مدیره اتاق تفویض گردید.

قبل بر این صدور محصولات کارتمام چوب جنگلات کنر از سوی دولت منع شده بود که این موضوع باعث سقوط فابریکه نجاری کنر و بیکاری تعداد زیادی در این ولایت گردیده بود.

در نتیجه تلاشهای زیاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بلاخره شورای وزیران افغانستان مصوبۀ را جهت صادرات محصولات کارتمام چوب های کنر به تصویب رسانید. آقای الکوزی یادآور شد، "باید ظرفیت های اقتصادی و تجاری که در ولایت کنر موجود است به کار انداخته شود، فرصت ها و امکانات فراهم گردد تا زمینه کار و بار و عاید خوب برای مردم مساعد گردد." وی همچنان تاکید کرد مسیر نواپاس که ولایت کنر را به پاکستان وصل می کند، به یک بندر تجارتی تبدیل شود و باید این طرح در پلان انکشافی دولت گنجانیده شود.

در این نشست، والی، قومندان امنیه و رئیس شورای  ولایتی کنر، ضمن حمایت شان از طرح های ارائه شده از سوی اتاق تجارت و صنایع، از اوضاع امنیتی این ولایت نیز اطمینان داده گفتند، سرمایه داران می توانند با اطمینان خاطر در اینجا سرمایه گذاری نمایند.

آقای الکوزي در نشست دیگری با نمایندگان اتحادیه صنعتکاران کنر، صحبت نموده و در جهت حل مشکلات آنان برایشان وعده هر نوع همکاری را نمودند. ایشان همچنان از فعالیت فابریکه تولید کیبل های برق و توربین های کوچک پاور پامیر نیز از نزدیک دیدن کردند.