ورکشاپ مشورتی به منظور ایجاد یک محیط مناسب سرمایه گذاری – زون غرب، در ‏شهر هرات برگزار شد

اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشست یک روزه ای را به تاریخ 2دلو 1391 تحت عنوان "ورکشاپ مشورتی به منظور ایجاد یک محیط مناسب سرمایه گذاری – زون غرب" با اشتراک محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم نسیم اکبر رئیس اجرائیوی اداره حرکت، محترم عبدالکریم زرگر رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت هرات، محترم سعد خطیبی رئیس هیئت مدیره هرات، محترم شفیق احمد احمدی رئیس اداره آیسا در ولایت هرات و تعدادی از نمایندگان سکتور خصوصی  در سالون کنفرانس اتاق تجارت و صنایع هرات برگزار نمود.

محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از همکاری همیشگی اداره حرکت با اتاق تجارت و صنایع یاد آوری نموده و ابراز امیدواری کرد که کنفرانس امروزی پر از دستاورد باشد. وی از تاجران هرات خواست که مشکلات شان در سطح ولایت و منطقه و همچنان راه حل های آنرا با ایشان در میان بگذارند تا در شورای اقتصادی روی آن بحث صورت گیرد.

آقای الکوزی روی برگزاری همچون برنامه ها به همکاری اداره حرکت در سایر زونها نیز تأکید کرد تا به گفته وی بتوانند به شکل بهتر با تاجران کشور همکاری نمایند. وی همچنان از تاجران خواست که در عرصه سرمایه گذاری هیچ ترس و هراس نداشته باشند تا به این ترتیب از مشکلات کشور و بیکاری کاسته شود.

الکوزی از زیانهای وارده به شرکت امید بهار نیز یاد اوری کرد که در اثر مشکلات نا امنی حدود ده ملیون دالر خسارت برداشت. و از دولت خواست که در جهت تأمین امنیت سرمایه گذاری در کشور تلاش بیشتر نماید تا در یک فضای آزاد و مطمئن سرمایه گذاری صورت گیرد.

همچنان آقای الکوزی در مورد مشکلات دولت و سکتور خصوصی گفت: "دولت جهت تشویق دهقانان یک بانک قرضه دهی ایجاد نکرده است و همچنان تعدادی از تاجران مواد بی کیفیت را از کشورهای همسایه وارد نموده و در آن مهر تولید افغانی را نصب مینمایند که این عمل باعث بدنام ساختن تولیدات کشور میگردد."

الکوزی از توقف کانیتنر های افغانی در بندر کراچی نیز یاد آوری کرده گفت: "به تعداد 3000 کانتینر اموال افغانی که از جمله 700 کانیتینر آنرا گوشت و تخم مرغ تشکیل میدهند بدون کدام دلیل در خاک پاکستان توقف داده شده و از دولت می خواهیم که هر چه زودتر در زمینه رها سازی کانتینر ها اقدام نماید."

محترم نسیم اکبر رئیس اجرائیوی اداره حرکت در مورد هدف برگزاری این ورکشاپ گفت: "این ورکشاپ زمینه را برای ما مهیا میسازد تا به یک هدف مشترک نایل گردیم. پیشنهادات و نظریاتی را که از این طریق حاصل مینماییم ما را قادر میسازد تا برای دست یابی به یک محیط مناسب سرمایه گذاری در افغانستان، نزدیکتر شویم."

آقای اکبر علاوه کرد: "اداره حرکت با در نظر داشت راهکارهای پیشنهادی که از طریق راه اندازی همچو ورکشاپ ها و سیمینار ها، حاصل میگردد، متعهد به تمویل آنعده از پروژه هایست که براساس آن روند سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان بهبود یابد."

رئیس اداره حرکت رشد جواز سرمایه گذاری درکشور را نسبت به ده سال قبل دو درجه بهتر توصیف کرد. در حالیکه به گفته وی، "افغانستان در فساد اداری در ردیف کشور های جهان مقام اول را کسب کرده است."

محترم عبدالکریم زرگر رئیس خدمات تخنیکی و سکتور ولایت هرات، از وضعیت بهتر امینتی در هرات به تاجران اطمینان داده و در مورد مشکلات میان تاجران هرات و دولت گفت: "سرمایه گذاران هرات از طرف دولت هیچ نوع تقدیر نگردیده اند و با آنکه 6 ماه قبل مالیه تولید سنگ مرمر معاف گردیده بود ولی تا هنوز مکتوب وزارت مالیه در این زمینه به ما نرسیده است."

محترم سعد خطبی رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات از دولت خواست که از صنعتکاران کشور حمایت کند تا به گفته وی، "از یک طرف به هموطنان ما زمینه کار مساعد گردد و از سوئی دیگر اقتصاد کشور بپای خود ایستد و ما محتاج همسایه ها نباشیم."  وی از کسانی که مواد بی کیفیت را به کشور وارد مینماید نه به عنوان تاجر، بلکه خائین ملی یاد کرد.

محترم شفیق احمد احمدی رئیس اداره آیسا در ولایت هرات، روند سرمایه گذاری بعد از سال 2014 را مانند سالهای قبل خواند که به گفته وی، "هیچ تغییری بوجود نخواهد آمد."

قابل ذکر است، با آنکه افغانستان یک کشور غنی از فرصت های بی شمار سرمایه گذاری و تجارت بوده، با اینحال، محیط سرمایه گذاری و تجارت در کشور با موانع و چالش های زیادی طی یک دهۀ گذشته روبرو بوده و این روند تداوم دارد. روی همین ملحوظ نیازمندی مبرم وجود دارد که موانع و چالش های موجود که سد راه رشد پایدار اقتصاد کشور می  باشد، برطرف گردد.

اداره حرکت که یک نهاد تمویل کننده جهت فراهم آوری تسهیلات برای بهبود و ایجاد فضای بهتر تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان میباشد، در نظر دارد که سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانس هایی را در ولایات مختلف کشور تدویر نماید تا عوامل مشکلات را شناسایی و در تشریک مساعی مشترک با دولت و سکتور خصوصی، در جهت حل این مشکلات و موانع، اقدامات لازم صورت گیرد.