پروژه نصب پایه ها در باغهای انگور به مبلغ یک میلیون دالر تصویب شد

نشست مقدماتی به ابتکار و هماهنگی اتاق تجارت و صنایع کابل برای انجام پروژه نصب پایه ها در تاکستانهای دو ولسوالی شمال کابل به مبلغ 1 میلیون دالر امریکایی، به همکاری مالی بخش زراعت تجارتی پی آرتی مقیم کابل و هماهنگی ریاست زراعت ولایت کابل روز چهارشنبه 29 قوس سال روان در مقر این ریاست برگزار گردید.

در این نشست، مدیر هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع کابل، رییس زراعت ولایت کابل، نماینده بخش زراعتی پی آر تی مقیم کابل، کمپنیهای ولس و تبسم که در بخش پروسس و صادرات  انگور و کشمش کار می کنند، نمایندگان موسسات همکار در بخش زراعت و باغداری، نمایندگان ولسوالیهای شمال کابل و تعدادی از باغداران اشتراک ورزیده بودند.

هدف عمده این نشست، معلومات در مورد پروژه، روی چگونگی تطبیق این پروژه، بازدهی و چانه زنی روی مکان تطبیق آن بود.

محترم حشمت الله رییس زراعت کابل ضمن ارئه معلومات در مورد مفیدیت تطبیق این پروژها، گفت: " در افغانستان این سیستم تازه است و بکار انداختن این پروژه ضرورت به ترویج فرهنگ آن دارد که مردم ابتدا فوائد آن را دیده و بعد به گسترده ساختن پایه ها در باغهای انگورشان بپردازند. پس این کار ضرورت به ابتکاری دارد که ما به همکاری هم آنرا در این پروژه عملی خواهیم کرد."

وی در راستای تطبیق عملی این پروژه و ضمانت بازهی آن، روی موارد زیر تاکید کرد:

1-   همه باید تعهد کنیم که این پروژه شفاف و حسابده تطبیق شود؛

2-   مامورین زراعتی در همه جا فعال اند و با روند عملی تطبیق نصب پایه ها بلدیت کامل دارند؛

3-   در هر ولسوالی از کابل بخشهای زراعتی فعال است و مردم نیز ظرفیت خوب کار را دارند و همه تشنه کار هستند؛

4-   در سطح ولایت کابل فرهنگ پذیرش تغییر در هر امری وجود دارد.

محترم رحیم الله حمید مدیر هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع کابل، ضمن اظهار قدردانی از کمک کنندگان بین المللی به مردم آسیب دیده و فقیر افغانستان، تطبیق این پروژه را گامی موثر در راستای ترویج فرهنگ ابتکارات و تغییرات در راستای زراعت و باغداری عنوان کرد.

وی در کنار تأمین رابطه خوب میان تاجران و دهقانان، خواستار آن شد تا به آنعده از دهقانانی که از خود توانایی نشان میدهند، زمینه مساعد گردد تا خلاقیت های شان را به جامعه، عرضه نمایند.

سپس آقای شان کارشناس زراعت تجارتی مربوط به نیروهای پی آر تی مقیم کابل، گفت: "در رابطه به برنامه زراعتی و محصولات دهقانان مطالعات زیادی انجام شده است که با رویکار آمدن پایه ها در باغهای انگور، محصولات آنان حد اکثر تا 10 برابر افزایش خواهد یافت."

وی همچنان روی شفافیت این پروژه توسط دهقانان و تطبیق کنندگان آن تاکید جدی نمود.

آقای شان افزود: "ما خواهان کمک به دهقانانی هستیم که ظرفیت کاری را دارا بوده، اما توانایی مالی کافی برای تطبیق برنامه هایشان را ندارند، ما برنامه های بنیادی را برای رشد زراعت پایه گذاری می کنیم که به مرور زمان در میان دهقانان ترویج پیدا کند."

به گفته کارشناس زراعت تجارتی پی آر تی قرار است این برنامه به مبلغ 9 میلیون دالر در 9 ولسوالی کابل که دارای باغهای انگور می باشند، طی ماه های آینده نیز عملی گردد. وی وعده سپرد که یک متخصص امور زراعتی را در ماه مارچ سال 2013 به کابل دعوت می کنند که بر علاوه آموزش در زمینه تولید میوه جات، به این وزارت مشوره های مفیدی نیز خواهد داد. او وعده سپرد که در ماه دسمبر سال 2013 برنامه بازدید دهقانان از فارمهای زراعتی امریکا را مساعد سازد.

مسئولیت آموزش مستفدین این پروژه را نیز موسسه روسافیس که نماینده اش در این جلسه حضور داشت به عهده گرفت.

گفتنی است که موسسه روسافیس نیز در بخش زراعت تجارتی کارهایی را انجام داده است و در نصب پایه ها در باغهای انگور نیز تجربه خوبی دارد.

تاجران و دهقانانی که در این نشست حضور داشتند، نسبت به تطبیق این پروژه اظهار خرسندی نموده و تعهد سپردند که تا حد توان کوشش میکنند که این برنامه درست عملی گردد.

در پایان این جلسه فیصله گردید که مبلغ یک میلیون دالر به مدت 10 هفته در ولسوالی های میربچه کوت و قره باغ برای 600 دهقان که هر دهقان به مساحت یک جریب زمین را از این پروژه مستفید سازند، قرار داده شود.