نشست تجار افغان و امریکایی در کابل برگزار شد

به سلسله نشستهای تاجران ملی افغانستان و نمایندگان شرکتهای بزرگ امرکایی، نشستی به روز سه شنبه 14 قوس 1391 در هوتل صافی لندمارک کابل برگزار گردید.

این نشست به ابتکار اتاق تجارت و صنایع کابل، بخش اقتصادی سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان و گروه فایده (پروژه ی اقتصادی کمکهای انکشافی ایالات متحده امریکا ) یا (USAID) برگذار گردید.

مسئولان اتاق تجارت و صنایع کابل هدف از این نشست را تحکیم روابط تجارتی دو جانبه میان تجار افغان و امریکایی توصیف نمودند .

محترم رحیم الله حمید مدیر هیئت عامل اتاق کابل در مورد این نشست گفت: "ما با برگذاری همچو نشست ها تلاش داریم تا توجه شرکتهای بزرگ بین المللی را جهت سرمایه گذاریهای بیشتر به کشورمان جلب نماییم، و در مقابل تشویق سرمایه گذاری های داخلی توسط تجار و سرمایه گذاران افغان نیز از اهداف ما است."

در این نشست از چهار شرکت بزرگ امریکایی هریک (Hertz Equipment) ، (Radio Shack) ، (Tutor Doctor) و( International Franchise association)  نمایندگانی حضور داشتند که با تجار و سرمایه گذاران افغان تبادل نظر نمودند تا چگونه بتوانند نمایندگی های شرکتهایشان را در افغانستان فعال ساخته و ایجاد اشتغال و بازار نمایند.

آقای ای.والتر کونیگ افسر ارشد تجارتی سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل که در راس این هیئت امریکایی حضور داشت ضمن اظهار خوش بینی نسبت به آینده ای نشستها گفت " تجار امریکایی نیاز دارند تا در هر نقطه ای از دنیا سرمایه گذاری کنند، این نشان رشد تجارت ما نیز است، ما میخواهیم در افغانستان نیز سرمایه گذاری کنیم زیرا از هر لحاظ به نفع شرکتهای امریکایی و تجار افغان خواهد بود."

شماری از تاجران افغان که با همتاهای امریکایی شان ساعتها گفتگو کرده اند، می گویند ایجاد نمایندگی های تجارتی و شرکتهای امریکایی به نفع اقتصاد کشور می باشد، و میتواند رابط تجارتی گسرده تری را با سرمایه گذاران بین المللی تأمین نماید.