نخستین نشست دو جانبه تجار افغان و امریکایی در کابل

دیدار هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع کابل با نمایندگان تجاری سفارت امریکا و هیئتی از اتاق تجارت ایالات متحده امریکا و نمایندگان پروژه اقتصادی فایده که بخشی از فعالیتهای USAID می باشد، شام دوشنبه 13قوس سال روان در یکی از هوتلهای شهر کابل برگذار گردید.

هدف از این نشست بررسی اوضاع تجارتی و اقتصادی کشور و سهم گیری شرکتهای امریکایی در کشور خوانده شده است.

در این نشست محترم فهیم هاشمی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع کابل ضمن اظهار خوش آمدید به نمایندگان تجارتی امریکا به افغانستان، گفت: "افغانستان با وجود تمامی مشکلات آن، مکان خوبی برای سرمایه گذاری بوده، تجارت در افغانستان در حال رشد است و ارتباطات تجار افغان با تمامی دنیا در حال توسعه می باشد."

آقای هاشمی با اشاره به نگرانی اذهان عامه بعد از سال 2014 گفت:" با آنکه نگرانی هایی بعد خروج نیروهای نظامی بین المللی در سال 2014 از افغانستان، برای مردم وجود دارد و آنها فکر می کنند وقتی این نیرو ها از افغانستان خارج شوند اقتصاد کشور نیز رو به سقوط خواهد رفت، اما در واقع اینطور نیست، بلکه تجارت در حال رشد بوده، سرمایه گذاری بیشتری صورت خواهد گرفت و ما از تجار امریکایی نیز می خواهیم تا نمایندگی های تجارتی خود را در افغانستان با هماهنگی تجار افغان و سکتور خصوصی ایجاد کنند."

آقای ای والتر کونیگ افسر ارشد تجارتی سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان، ضمن اظهار تشکر از برگذار کنندگان این نشست گفت: "ما سالهاست که با افغانستان روابط سیاسی و تجارتی داریم، اکنون که در آستانه خروج نیروهای نظامی هستیم میخواهیم روابط تجارتی خود را با این کشور توسعه بخشیم، افغانستان برای مردم امریکا از اهمیت بالایی برخوردار است، ما تلاش داریم تا آنعده از شرکتهای امریکایی را که در دیگر نقاط دنیا سرمایه گذاری کرده اند بیایند و در افغانستان نیز سرمایه گذاری کنند."

در این نشست تاجران و اعضای اتاق تجارت و صنایع کابل اعم از بخشهای ترانسپورت هوایی، زراعت، معادن، مواد غذایی، صنایع و ترانزیت نیز اشترک وزیده بودند که با نمایندگان شرکتهای تجارتی امریکا بحث و گفتگو کردند و تاجران امریکایی نیز وعده سپردند که نمایندگیهای شرکتهای شان را در افغانستان بخصوص در کابل فعال سازند.