تعمیر اتاق تجارت و صنایع کندهار رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

تعمیر اتاق تجارت و صنایع کندهار به روز پنجشنبه 25 عقرب 1391 طی مراسمی در حضور محترم جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، محترم داکتر توریالی ویسا والی آن ولایت، محترم حسین فهیم رئیس عمومی، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل و محترم توفیق داوری معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، جمع کثیری از اعضای هیئت مدیره مرکز و ولایت کندهار و نمایندگان سکتور خصوصی، رسماً افتتاح و به بهره برداری سرده شد.

محترم حاجی نصرالله رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع کندهار ضمن ابراز خوش آمدید به مهمانان گفت: "زمین اتاق کندهار از سوی محترم محمود کرزی اهداء و  تعمیر  آن به کمک مالی تاجران  ملی اعمار گردیده است." وی از تمامی تاجران کشور خواست که در سایر  ولایات نیز با اتاق تجارت و صنایع همکاری بیشتر داشته باشند.

محترم پوهنوال داکتر توریالی ویسا والی ولایت کندهار، از اعمار تعمیر جدید اتاق کندهار در شهرک عینو مینه اظهار حرسندی نموده و از تاجران خواست که تجارت خویش را به سطح ملی و بین المللی افزایش دهند.

آقای ویسا تجارت را یک امر اسلامی خوانده گفت: "حضرت محمد "ص" نیز یک تاجر بود و در تجارت هم ثواب است و هم خرما. چونکه هم به ملت خدمت می کند و هم منافع شخصی در آن تأمین میباشد."

والی کندهار ضمن وعده حمایت و همکاری از تجارت قانونی، از تاجران خواست که در بخش صنعت بیشتر سرمایه گذاری نمایند زیرا از یک سو به هموطنان عزیز زمینه کار مساعد میشود و از طرف دیگر اقتصاد کشور تقویت میابد.

محترم الحاج حسین فهیم رئیس عمومی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از اعمار تعمیر جدید اتاق تجارت و صنایع کندهار ابراز خرسندی نموده گفت: "من از صمیم قلب برای محترم محمود کرزی که زمین را بطور رایگان در اختیار اتاق کندهار گذاشته است و از شخاصیکه در اعمار این تعمیر همکاری نموده اند سپاسگذاری مینمایم."

آقای فهیم از برگزاری میز گرد در هوتل صافی لندمارک یادآوری کرده افزود: "میزگرد به ارتباط خروج نیروهای خارجی وفرصت های سرمایه گذاری یا بدیل اقتصاد قراردادی را برگزار نمودیم و معلوم شد که افغانستان ظرفیت عبور از سختی های ناشی از کاهش کمکها را دارد، بشرط آنکه اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد."

رئیس عمومی اتاق پیشرفت های این ولایت را که با وجود موانع فراوان صورت گرفته است ستود و اظهار امیدواری کرد که افغانستان ظرفیت های عبور از بحران را دارد و هرگز به گذشته بر نخواهد گشت.

آقای فهیم چنین ادامه داد: "رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان به زحماتی که هیئت مدیره و کارمندان اتاق کندهار و سایر ولایات کشیده اند افتخار مینماید. باگذشت هر روز ظرفیت های ولایتی ما خوشبختانه در حال افزایش می باشد و  امیدوار هستیم که دست به دست هم داده و انسجام و رهبری بهتر سکتور خصوصی (ستون فقرات اقتصاد کشور) خود را از اسیب هاییکه گریبانگیرش هست نجات دهیم و به رشد بیشترش اهمیت قایل شویم."

آقای فهیم از ایجاد مرکز تحقیق نیز یاد اوری کرده و از حد اکثر تلاش خود به خاطر نمایندگی درست از متشبثین کشور و انعکاس صدای واقعی آنها وعده سپرد. به گفته وی، " روی همین منظور امسال اتاق مرکز تحقیق را ایجاد کرده است تا وضعیت کار و بار و مشکلات متشبثین را بطور منظم و دوامدار سروی کرده و گزارش آنرا به حکومت و جامعه جهانی و مردم افغانستان شریک سازد که اولین دوره سروی ما بزودی آغاز خواهد شد و قرار است که  گزارش آن در ماه حوت سالجاری به نشر برسد."

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، کندهار را یک مرکز مهم اقتصادی کشور خوانده گفت: "زمانیکه برای اولین بار عبدالمجید خان زابلی اتاق تجارت و صنایع را تاسیس کرد، اولین نمایندگی آنرا در شهر کندهار ایجاد کرد."

آقای الکوزی ضمن اتتقاد از دولت مبنی بر اینکه در طی ده سال اخیر در عرصه زیربنایی هیچ کاری انجام نداده است، از اقدام اخیر حکومت برای برداشتن اخاذی های شاروالی ها در مسیر راه و همچنان ایجاد یک بانک تعمیراتی بمنظور قرضه دهی نیز یادآوری کرد.

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی اتاق، با سپاسگذاری از محترم محمود کرزی جهت فراهم ساختن زمین به اتاق تجارت کندهار، گفت: "در سال 1354 هـ ش در ولایت کندهار به تعداد چهار هزار تاجر وجود داشت که تجارت شان به کشور های آسیایی، اروپائی و امریکائی وسعت داشت."

آقای مومند به دولت پیشنهاد کرد، از اینکه در ولایت کندهار معادن ذغال سنگ زیاد وجود دارد، بناءً جهت تاسیس برق حرارتی در این ولایت میتوان از این معادن استفاده بیشتر را نمود. وی چند پیشنهاد ذیل را برای هیئت رهبری اتاق مرکز نیز ارائه داشت:

  1. در جلسه هیئت مدیره مرکز، یک تاجر کندهار به نمایندگی اتاق این ولایت دعوت شود؛
  2. در سفرها و نمایشگاه های خارج از کشور، این ولایت را نیز سهیم بسازند؛
  3. در ولایت کندهار 128 فابریکه تولیدی وجود دارد که در عدم موجودیت برق با بیشترین مشکلات مواجه اند که در تفاهم با دولت باید این مشکل حل گردد.

آقای مومند از اینکه ولایت کندهار دارای بیشترین میوه تازه و خشک بوده از تاجران و سرمایه گذاران این ولایت خواست تا در این عرصه سرمایه گذاری های بیشتری نمایند.