بیش از 40 تن در زمینه ستندردسازی میوه جات آموزش دیدند

کارآگاهی یک روزه برای تاجران و تولید کنندگان میوه جات داخلی به ابتکار اتاق تجارت و صنایع کابل و همکاری پروژه تافا(TAFA)بخشی از کمکهای انکشافی ایالات متحده امریکا در افغانستان(USAID) به روز دوشنبه مورخ 22 عقرب در مقر اتاق تجارت و صنایع کابل ، با حضور بیشتر از 40 تن از تاجران و باغداران برگذار شد.

در این برنامه ابتدا محترم رحیم الله حمید به نمایندگی از اتاق تجارت و صنایع کابل به مهمانان خوش آمدید گفت و نقش خود آگاهی از ستندرد سازی محصولات طبیعی را برای صادر کردن به بازارهای جهان ارزنده خوانده گفت :" اگر باغداران افغان ، و تجار ملی ما بتوانند محصولات زراعتی را با معیارهای جهانی همسان بسازند ، طبعاً میشود توجه تجار را از بازارهای جهان به افغانستان جلب خواهد کرد که در نهایت رشد سرمایه گذاری و ایجاد بازار خوب در سطح منطقه و جهان برای محصولات افغانی خواهد بود."

آقای اندریو ویلیمس متخصص ستندردسازی میوه جات که از طرف پروژه تافا در این برنامه برای تجار و باغداران معلومات ارائه میکرد گفت :" باغداران افغانستان ظرفیت خوب تولید را دارند ، اما متاسفانه بنابر نبود امکانات لازم از قبیل  جعبه بندی معیاری ، اندازه گیری دقیق برای محصولات ، اعتبار دهی درست از سوی دولت افغانستان باعث شده که میوه جات با کیفیت این کشور از بازارهای پر فروش دنیا به دور بماند."

آقای اندریو ویلیمس اشتراک کنندگان این برنامه را به گروه های مختلف تقسیم بندی کرده و از آنها بعد از مشورت میان خودشان نظرشان را در مورد چگونگی ارزه محصولات ، و انتقال به خارج خواستار شد ، که هر گروه ضمن ارائه معلومات در مورد کارشان ،چگونگی پیشرفتها و مشکلات فرا راهشان با همه اشتراک کنندگان تشریک معلومات کردند.

معیاری سازی محصولات میوه ، مطابقت آنها با بازارهای مورد نظر، اعتبار دهی توسط لایسنسهای ملی و بین المللی ، ستندرد سازی محصولات ، انواع خوب بسته بندی ، اندازه گیری دقیق محصولات ، لیبل زدن میوه جات به شکل معیاری آن و ... از جمله مواردی بود که در این برنامه کارآگاهی به اشتراک کنندگان توسط نماینده تافا آموزش داده شد.

این برنامه دست آورد خوبی به همراه داشت.

خانم آمنه یکی از این اشتراک کنندگان است که باغ انار دارد و محصولاتش را تاکنون به چندین کشور جهان به فروش رسانیده است.

او از آموزش تازه ای که در امور کاری اش اندوخته است خرسند به نظر میرسد و می گوید " ما از اتاق تجارت کابل یک دنیا تشکر می کنیم که همچو زمینه های آموزشی را به باغداران ، صنعتکاران ، تولید کنندگان  و تاجران محیا میسازد ، تا آنها بتوانند امور کاریشان را به شکل معیاری و ستندرد به پیش ببرند ، من امروز معلومات تازه ای راجع به بسته بندی انار ، لیبل زدن ، شیوه های تازه مارکتینگ را یاد گرفتم که از آن در پیش برد کارهایم استفاده خواهم کرد."

در پایان این برنامه اشتراک کنندگان از کارهای تازه شان که میتواند به دیگران کمک کند معلومات ارائه کردند و شماری از آنها در مورد چگونگی کار شرکتهای خویش معلومات دادند.

قابل یاد آوری است که اتاق تجارت و صنایع کابل همواره برنامه های مختلف آموزشی را در عرصه مختلف برای تجار ،تولید کنندگان و صنعتکاران ولایت کابل برگذار نموده است ، که در این برنامه نیز از سوی رحیم الله حمید رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع کابل وعده ی همکاری و برگذاری برنامه های بیشتری به اعضای این اتاق داده شد.

گفتنی است که اتاق تجارت و صنایع کابل اکنون حدود 16000 عضو دارد و بزرگترین و پرنفوذترین اتاق را در میان 21 اتاق ولایتهای مختلف کشور تشکیل میدهد.