بنیاد خیریه حاجی گل آغا پروانی برای دومین بار محفل عروسی 24 زوج جوان را در شهر چاریکار برگزار کرد

محفل عروسی 48 تن از جوانان دختر و پسر ولایت پروان روز شنبه مورخ 27 عقرب 1391 در حضور  محترم الحاج خیرالدین مایل رئیس بنیاد خیریه گل آغا پروانی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم الحاج توفیق داوری معاون هیئت عامل اتاق، محمد یوسف سفار مسئول کمیسیون برگزاری محفل عروسی، محترم مولوی عبدلرحیم حنفی رئیس شورای علمای پروان، محترمه ملالی اچکزی مشاور ارشد وزارت امور زنان و تعدادی از نمایندگان پارلمان، در هوتل پروان سبز شهر چاریکار  برگزار گردید.

محترم الحاج خیرالدین مایل رئیس بنیاد خیریه گل آغا پروانی، برگزاری همچو مراسم را از وظایف اسلامی، ایمانی و وجدانی خود توصیف نموده گفت: "ازدواج مرحله اکمال ایمان است. برای تکمیل شدن آن وظیفه ما است که جوانان نیازمند را کمک و همکاری نماییم." وی از سایر تاجران کشور نیز خواست که در همچو کارهای نیک پیشقدم باشند.

آقای مایل در مورد هزینه این محفل گفت: "هزینه این محفل از سرمایه شخصی این بنیاد بوده و از سوئی هیچ مؤسسه دولتی و یا خصوصی و یا هم انجوی داخلی یا خارجی تمویل نگردیده است. ما برای هر زوج داماد و عروس تمام لوازم مورد ضرورت یک خانه از قبیل (فرش، کمپل، دوشک و ظروف آشپزخانه) را تهیه نموده ایم و  برای شان اعاشۀ یک ماهه نیز از سوئی بنیاد خیریه گل آغا پروانی در نظر گرفته شده است."

محترم محمد یوسف سفار مسئول برگزاری این برنامه گفت: "برای بار اول بتاریخ 5 میزان 1391 بنیاد خیریه حاجی گل آغا پروانی نیز عروسی 21 زوج فقیر را در این هوتل برگزار نمود."

سفار علاوه کرد: "اینبار بیشتر از 105 تن از جوانان فقیر ولایت پروان که مدت بیشتر از سه سال از نامزدی شان می گذشت، علاقه مند ثبت نام در این برنامه شدند ولی 55 تن از آنها توانستند ثبت نام کنند. زیرا متاسفانه جانب مقابل یکتعداد از آنها با همچو برنامه رضایت نشان نداده  و با توافق فامیل های جانب مقابل 24 زوج جوان در این برنامه ثبت نام کردند که امروز محفل عروسی شان برگزار میگردد."

سفار در مورد استقبال یکتن شهروندان از این برنامه گفت: "من از دگروال عبدالجمیل افسر متقاعد ابراز سپاس می نمایم که به این برنامه احترام قایل شده و اسم داماد خود را در این برنامه ثبت کرد و نخواست که بالای داماد شان فشار زیاد وارد کند."

سپس محترم الحاج توفیق داوری معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن ابراز خرسندی از  برگزاری چنین برنامه، در مورد  خدمات نیک الحاج خیرالدین مایل یاد آوری کرده گفت: "الحاج خیرالدین مایل نه تنها در برنامه برگزار نمودن محافل عروسی جوانان فقیر کار خیر را در پیش گرفته است، بلکه در برنامه هر ساله صندوق سخاوت اتاق تجارت و صنایع افغانستان جهت توزیع مواد اولیه غذایی به فامیلهای بی بضاعت نیز سهم فعال داشته است." وی از سایر تاجران کشور خواست که در همچو برنامه های خیر نیز سهم بگیرند.

محترم مولوی عبدالرحیم حنفی رئیس شورای علمای پروان برگزار نمودن همچون برنامه ها را یک کار نیک و اسلامی خوانده و از مردم افغانستان بخصوص از ساکنان ولایت پروان خواست که از مصارف گزاف محافل عروسی جلوگیری کنند چونکه خلاف اسلام می باشد. و از خیرالدین مایل خواست که همچو برنامه را در آینده نیز برگزار نماید.

بعداً محترم خواجه روح الله صدیقی شاروال پروان وعده یک یک نمره زمین را با این 24 زوج جوان نمود که در آینده برایشان توزیع خواهد شد.

محترمه روشنا خالد نماینده والی ولایت پروان گفت: "بهترین ازدواج آنست که مصرف آن کمتر باشد، اگر مردم ما به طریقه سنت پیامبر (ص) ازدواج نمایند هیچ جوان کشور مجرد باقی نخواهد ماند."

محترمه ملالی اچکزی مشاور ارشد وزارت امور زنان، حمایت این وزارت را از همچو برنامۀ ابراز داشته و گفت: "وزارت امور زنان در نظر دارد که با  تقدیم یک تقدیرنامه از الحاج خیرالدین مایل قدردانی به عمل آورد."

به همین ترتیب محترمه شاه جهان یزدان پرست رئیسه امور زنان پروان، جهت تداوم همچون برنامه ها از ایجاد یک دفتر جداگانه در ریاست امور زنان نیز یاد آوری کرد.