سومین نمایشگاه تجارتی ولایت تخار دایر شد

سومین نمایشگاه تجارتی، تولیدات زراعتی و صنایع دستی ولایت تخار به هدف معرفی محصولات عمده تولیدی در این ولایت و ولایات همجوار، معرفی ظرفیت های بالقوه این ولایت و جذب سرمایه گذاری، انتفاعی نمودن صنایع دستی، محصولات حیوانی و محصولات زراعتی، ارتقاء روابط تجارتی تاجران این ولایت با سایر ولایات، آگاهی دهی از نقش اتاق تجارت و صنایع تخار در ارتقاء فعالیتهای تجارتی به مردم و همچنان ایجاد یک خط مشی به منظور گسترش سطح مبادلات تجارتی بین ولایات به منظور همکاریهای آینده، به تاریخ 5 میزان 1391 با حضور معاون والی این ولایت، مقامات دولتی و 150 نماینده از جامعه مدنی و سازمان های توسعوی در قصر عروسی تخار افتتاح شد.

در این نمایشگاه 40 شرکت از 6 ولایت (تخار، بدخشان، کندز، بغلان، بلخ و ننگرهار) محصولات خود را از قبیل محصولات زراعتی، لبنیات، صنایع دستی، محصولات چرمی، عسل، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و مواد ساختمانی به مدت سه روز به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه به ابتکار اتاق تجارت و صنایع تخار و همکاری نزدیک بنیاد آغا خان، موسسه مرسی کارپس، اداره انکشاف بین المللی آلمان و  موسسه تی دی اچ تدویر یافت.

آمادگی ها برای تدویر این نمایشگاه از ماه سرطان شروع شده و اتاق تجارت و صنایع تخار پیشنهاد خود را مبنی بر اهداف متذکره به دونرها تقدیم نمود. بعد از اعلام آمادگی از طرف دونرها، در نهایت فیصله شد که نمایشگاه از 5 میزان الی 7 میزان دایر شود.

هزینه برگزاری این نمایشگاه در مجموع 19770 دالر بود که از این مقدار، بنیاد آغا خان مبلغ 8070 دالر، موسسه مرسی کارپس مبلغ 8300 دالر، اداره انکشاف بین المللی آلمان مبلغ 3100 دالر و موسسه تی دی اچ مبلغ 300 دالر را تمویل کردند.

در جریان سه روز نمایشگاه 3820 بازدیدکننده از نمایشگاه بازدید نمودند.در این نمایشگاه مجموعاً به ارزش 118417 دالر آمریکایی (30741 دالر به صورت نقدی و 87676 دالر به صورت فرمایش) فروشات صورت گرفت.

سروی نظرخواهی از غرفه داران و بازدید کنندگان نشان دهنده یک موفقیت و دستاورد بزرگ برای برگزارکنندگان و حامیان آنها می باشد. به اساس این سروی 67 تا 83 فیصد از غرفه داران از این نمایشگاه خوشحال و راضی بودند.