ملاقات هیئت اتاق تجارت و صنایع افغانستان با والی ولایت میدان وردک

محترم حاجی بازمحمد باز معاون صنعتی اتاق در رأس هیئتی جهت ایجاد پارک صنعتی در ولایت میدان وردک، با آقای محمد حلیم فدائی والی آن ولایت به روز یکشنبه 22 اسد 1391 ملاقات نمود.

آقای باز در ملاقات خود با والی میدان وردک روی اهمیت ایجاد پارک صنعتی در این ولایت تأکید نموده گفت: "بخش سکتور خصوصی به ویژه صنعتکاران باور دارند که ایجاد پارک صنعتی در ولایت میدان وردک به نفع مردم و دولت بوده و جهت رشد تولیدات داخلی و همچنان استخراج معادن مفید واقع خواهد شد."

معاون صنعتی اتاق در زمینه ایجاد پارک صنعتی، خواهان همکاری بیشتر از جانب والی آن ولایت گردید.

سپس کاشف علی خیل رئیس کمیته صنایع اتاق از جلسه قبلی ای که با هیئتی از کشور ترکیه داشت، یاد آوری نموده گفت: "کشور ترکیه میخواهد در تأسیس پارک صنعتی در ولایت میدان وردک همکاری همه جانبه نماید."

وی متذکر شد در حدود 15 هزار صنعتکار در کشور وجود دارد که سالانه مبلغ هفت صد هزار افغانی مالیه به خزانه دولت تحویل مینمایند که متاسفانه دولت در مقابل صرف 35 نمره زمین را در اختیار شان گذاشته است.

محترم محمد حلیم فدائی والی ولایت میدان وردک ضمن استقبال از تلاش های اتاق در این زمینه، آمادگی کامل خود را در جهت همکاری برای ایجاد پارک صنعتی در این ولایت ابراز داشت. آقای فدایی در مورد همکاری با اتاق چنین گفت: "چندی قبل به اتاق تجارت و صنایع افغانستان مکتوبی ارسال و خواهان گشایش دفتر ولایتی آن در این ولایت شدیم ولی متاسفانه تا به حال از جانب اتاق کدام جواب در مورد این مکتوب برای ما نرسیده است."

والی میدان وردک علاوه نمود: "سالانه در حدود  153 هزار تن سیب تولید داریم، 19 ساحه معادن وجود دارد و همچنان صنایع دستی در این ولایت رشد خوبی داشته است."

در این ملاقات آقای فدایی روی همکاری خود در بخش تاسیس پارک صنعتی در این ولایت مجدداً تاکید نموده و در موارد ذیل تعهد خود را ابراز داشت:

1-      در اختیار گذاردن زمین برای ایجاد پارک صنعتی در ولایت میدان وردک؛

2-      مهیا ساختن برق با ترانسفرمر مستقل؛

3-      همکاری در جهت جلب قرضه کوچک برای صنعتکاران؛

4-      فراهم نمودن زمینه آموزش جهت ارتقای تولید با جلب کمک کشور های خارجی.

همچنان آقای فدائی از ایجاد اتحادیه بارچلانی در این ولایت و اینکه مقام ولایت زمینه آموزش 5 تن از آنها را به کشور ترکیه فراهم نموده است، نیز یادآوری کرد.