رئیس هیئت مدیره اتاق پروان و تیم 19 نفری همراه، در برنامه آموزشی کوریای جنوبی شرکت نمودند

محترم ذکریا بریالی رئیس هیئت مدیره اتاق ولایتی پروان در رأس تیم 19 نفری بخش اقتصادی این ولایت، به دعوت اداره همکاری های بین الملی کوریای جنوبی از 18 سرطان الی اول  اسد 1391 در یک برنامه آموزشی اشتراک نمودند.

هدف اصلی این برنامه ، بهبود استراتیژی انکشاف اقتصادی، ظرفیت سازی (به ویژه ولایت پروان)، کسب تجارب از چگونگی پیشرفت اقتصادی، منابع بشری وتطبیق این تجارب در پیشبرد برنامه های انکشافی با در نظرداشت تجارب کشورکوریای جنوبی تشکیل میداد.

این برنامه که مدت 14روز ادامه داشت، پروفیسوران و استادان کوریایی ضمن پذیرایی از هیئت افغانی، استراتیژی اقتصادی، پالیسی زراعتی، انکشاف دهات، مدیریت منابع آبی ومنابع بشری را برای تیم آموزش داده و تجارب پیشرفت اقتصادی کشورشان را باتیم افغانی درمیان گذاشتند. مربیان رمز موفقیت کوریا را در انکشاف اقتصادی، توجه به تعلیم وتربیه، صداقت و زحمتکشی مردم آن کشور بیان داشتند.آنان تاکید کردندکه مردم افغانستان نیز به این اصل توجه نموده و باید کشورشان را به سوی ترقی وانکشاف سوق دهند.

دراین برنامه روی پالیسی زراعتی و انکشاف دهات بحث صورت گرفته و موارد ذیل به حیث فاکتور های مهم در پیشرفت افغانستان مشخص گردید :

1-   سروی اراضی تمام افغانستان، ایجاد زون ها برای هر ولایت  نظر به موسم، اعمار سردحانه ها  درتمامی ولایات جهت رشد زراعت و بدست آوردن حاصلات بیشتر؛

2-   ایجاد مراکز تحقیقاتی در محلات مختلف؛

3-   توسعه خدمات وترنری و مالداری و سایر بخش ها؛

4 -  انکشاف بخش های مروج اقتصادی در قریه جات مانند قالین بافی، گلم بافی، چاقوسازي، چرمگری، كشمش پاكي و سایرصنایع  مختلف؛

5 - ایجاد سرد خانه وگلخانه ها در قریه جات بخاطر نگهداری میوه جات و محصولات زراعتی بخصوص انگور، زردآلو، پياز،  رومي و غيره؛

6-  ایجاد فابریکه جات کوچک بخاطر پروسس محصولات زراعتی.

برعلاوه دراین برنامه آموزشی، در رابطه به چگونگی ترقی منابع بشری، داشتن استادان مسلکی، داشتن کدر درپوهنتون ها، تمرکز بالای سکتور تولید، زراعت و استخراج معادن تبادل نظرصورت گرفت.

به همین ترتیب تیم متذکره از فابریکه های تولیدی ذوب آهن، کشتی سازی، شرکت مبایل سامسونگ، کمپنی تولید موتر تویوتا، مرکز تحقیقات زراعتی، ساحات آبدات تاریخی وسایرمناطق بازدید به عمل آوردند.

رئیس هیت مدیره اتاق پروان و تیم همراه در هر بخش سهم فعال گرفته، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، تعلیم وتربیه، امنیت، زراعت، و سایر بخشهای ولایت پروان را به مربیان و مسئولین کشورکوریا تشریح و توضیح نمودند و پیشنهاداتی را به شرح ذیل برایشان نیز ارایه نمودند:

1 -   به لحاظ داشتن آب فراوان، ضرورت است تا بند های برق در افغانستان بویژه در ولایت پروان ایجاد شود؛

2-  سرمایه گذاری بالای کادر ها و متخصصین افغانی صورت گیرد؛

3-   بر مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد فابریکه ها برای اشتغال زایی جوانان توجه جدی صورت گیرد؛

4 -  معرفی جوانان افغان به کشورهای مترقی  به خصوص كوريا جهت فراگیری تحصیلات عالي یک ضرورت است؛

5 - ایجاد مراکز صحی درنقاط دوردست، فراهم آوری زمینه آموزش برای زارعین، دایر نمودن ورکشاپ های آموزشی برای متشبثین، تاجران، صنعتکاران و غیره جهت بازاریابی تولیدات شان؛

6 - ایجاد سرد خانه ها بخاطر حفظ میوه جات وسبزیجات  زارعین ولایت پروان؛

7 -  ایجاد یک شبکه برق بزرگ آبی در پروان جهت بدست آوردن حاصلات خوب؛

8 - تقویت عاجل معارف که  زیر بنای یک کشوررا تشکیل میدهد؛

9 – گسترش رابطه اقتصادي میان دو کشور.

رییس هیئت مدیره اتاق پروان پس از بازگشت ازکوریا همراه باتیم مربوطه با محترم بصیر سالنگی والی پروان ملاقات نمودند و نتایج سفر اقتصادی خود را با ایشان درمیان گذاشتند.

آقای بریالی واعضای تیم شان این برنامه را خوب وقناعت بخش ارزیابی نموده و اطمینان دادند آنچه راکه درکشورکوریا فرا گرفته اند درجهت پیشرفت و انکشاف پروان بکار گیرند و متقابلاً والی پروان نیز از تجارب حاصلۀ تیم اقتصادی پروان اظهار امتنان نمود.