افتتاح زیبا ترین چهارراهی در شهر قندهار، به کمک مالی افغان یونایتد بانک

افغان یونایتد بانک یکی از با اعتبار ترین و مدرن ترین بانک های خصوصی کشور تحت ریاست احمد جاوید جیهون، علاوه بر ارائۀ خدمات ارزندۀ بانکی و حفظ رضایت مشتریان خود، تلاش نموده تا از طریق سهم گیری در اعمار ساحات عام المنفعه نقش خود را در بازسازی کشور به صورت شایستۀ آن ایفا نماید. با همین دورنما، سه سال قبل افغان یونایتد بانک در تفاهم با وزارت ترانسپورت و اراکین بلند پایۀ حکومتی ولایت قندهار، به ارزش مجموعی 20 ملیون افغانی ساحاتی همچون پارک و سالون انتظار میدان هوایی ولایت قندهار را به شکل مدرن و اساسی آن بازسازی و تقدیم وزارت ترانسپورت نمود.

به تعقیب آن رهبری افغان یونایتد بانک بعد از صحبت های مقدماتی با مسئولین ولایت قندهار، اجازۀ اعمار چهارراهی دند شهر قندهار را نیز به دست آورد که پس از کار دوامدار دو ساله، بالاخره چهارراهی متذکره به ارزش 20 ملیون افغانی، به شکل اساسی اعمار گردید که عملاً به تاریخ 16 جوزای سالجاری از طرف خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان، توریالی ویسا والی ولایت قندهار، احمد جاوید جیهون رئیس عمومی افغان یونایتد بانک و رئیس مالی هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شاروال قندهار و جمع کثیری از اراکین بلند پایۀ دولتی و سکتور خصوصی ولایت قندهار، افتتاح و آمادۀ بهره برداری گردید.

محترم توریالی ویسا در جریان افتتاح چهارراهی متذکره، ضمن اظهار سپاس و قدردانی از مسئولین افغان یونایتد بانک که هم در بانکداری پیشرفت های خوبی داشته اند و هم در بازسازی کشور سهم فعال گرفته، از سایر متشبثین خصوصی نیز  دعوت به عمل آورد تا در قسمت بازسازی کشور شان سهم بگیرند و دولت  را در این راستا یاری برسانند.

محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز در این مراسم، با ابراز قدردانی از سهم گیری افغان یونایتد بانک در بازسازی ولایت قندهار، وعده سپرد که در تماس با سایر متشبثین سکتور خصوصی کشور، آنها را تشویق نماید تا سهم شان را بیشتر از پیش در بازسازی کشور ادا نمایند.

رئیس عمومی افغان یونایتد بانک در جریان مراسم افتتاح چهارراهی دند وعده سپرد که در بازسازی سایر ولایات نیز سهم فعال می گیرد و تصمیم دارد تا در آیندۀ نزدیک و بعد از تماس و صحبت با شاروالی کابل، در قسمت اعمار و بازسازی چهارراهی میدان هوایی بین المللی کابل نیز سهم بگیرد و آنرا مطابق دیزاین چهارراهی دند شهر قندهار به کمک مالی افغان یونایتد بانک اعمار و بازسازی نماید.

در جریان سفر رئیس عمومی افغان یونایتد بانک به ولایت قندهار، دو نمایندگی جدید این بانک نیز در میدان هوایی قندهار و پروژه ای عینو مینۀ شهر قندهار افتتاح گردید و اکنون مجموع نمایندگی های این بانک در ولایت قندهار به 5 نمایندگی می رسد و یکی از بانک های فعال سکتور خصوصی در سطح این ولایت می باشد. تلاش رهبری این بانک در جهت افتتاح نمایندگی های بیشتر در سایر ولایات نیز جریان دارد.