جلسه مشترک اتاق ولایتی بدخشان با موسسات دولتی و غیر دولتی

جلسه سكتور اقتصادي و خصوصي به اشتراك اعضاي اتاق تجارت وصنايع ولايت بدخشان، رياست اقتصاد ولايت، نماينده مــقام ولايت، نماينده های AKF،GIZ،USAID و ارگان هاي خصوصي و دولتي بتاريخ 10/11/1390 تـــدويرگرديد.

هدف از جلسه برگزار شده، هماهنگی بیشتر روي طرح و پـلان گذاري براي سال 1392 میان ادرات دولتي و خصوصي بود. در این جلسه ادرات دولتي و خصوصي پـلان هاي کاری خويـش را در سال آینده را تشریح نمودند تا در جلسه بعدی PDC که در مقام ولایت بدخشان برگزار خواهد شد، به رای گیری گذاشته شود.

دراين جلسه اتاق تجارت وصنايع ولايت بدخشان پلان وطرح سال 1392خويش را به شرح ذیل ارائه نمود:

1- ايجاد نمايشگاه هاي زراعتي، صنعتي وغيره درسطح ولايت و ولسوالي ها؛

2- حمايت و همكاري درراستاي رشد وارتقايي صنايع دستي ازطريق دونرها در28 واحد اداري ولايت بدخشان؛

3 - راه اندازي كورس هاي دومدار و وركشاپ هاي تجارتي واقتصادي براي اعضاي اتاق وسكتور خصوصي؛

4- رشد و تنظيم اتحاديه در سطح ولايت؛

5- ايجاد دستگاه هاي كوچك برق آبي و فرصت هاي سرمايه گذاري دراين عرصه؛

6- ايجاد فابريكه پروسس پوست، شيرين بويه و پيداوار زراعتي؛

7- ايجاد دستگاه هاي بسته بندي براي ميوه جات خشك؛

8- ايجاد رستورانت هاي زنانه؛

9- ايجاد مكاتب حرفوي.